Minister Kamp, Wij roepen U en Uw opvolgers op: stop met pogingen tot het winnen van Schaliegas

Motivatie.

Ik heb Uw hulp nodig. Want,

In de ruimte zwerft een gigantische berg afval, van de aardbewoners afkomstig. In de lucht is veel luchtvervuiling aanwezig, in de oceanen liggen bergen afval, in de aarde zit een enorme hoeveelheid giftige stoffen, in de aarde, de zee en de lucht is veel nucleair materiaal, o.a. van Fukushima, aanwezig, in rivieren en meren .. , in drinkwater .. , alles van de aardbewoners afkomstig.

Maar …, creatieve geesten hebben, mede door de door de banken veroorzaakte crisis en de steeds groter wordende roep om duurzaamheid, oplossingen gevonden voor veel zaken. Bovendien, in de komende tien jaar zal de technische ontwikkeling naar verwachting even groot zijn als die van de afgelopen zestig jaar samen.  Er is nu bijv. alternatieve energie aanwezig: eb en vloed, zout en zoet water, windenergie op land en op zee, zonne-energie op daken en in velden, biogas, waterstof, elektrisch voortgedreven auto’s en fietsen …. en wat nog meer ontdekt is en nog ontdekt zal worden in de nabije toekomst. Er is een herstelproces gaande.

Welnu, in Nederland is de aardgasbron niet onuitputtelijk en tegelijk een hulpmiddel om het begrotingstekort te managen. Maar waarom zullen we, met de kennis van nu en van bovenstaand, de aarde opnieuw belasten met roofbouw, vervuiling en wat over enige jaren nog meer als bezwaren zullen worden ondervonden als gevolg van schaliegaswinning?

Het is bekend dat grote bedrijven lobbyen bij overheden. Het is bekend dat vaak enkele mensen beslissen over grote zaken. Zaken waar veel mensen het soms niet mee eens zijn maar niet aan bod komen, behalve bij de verkiezingen.  Groningen laat met een te vroeg geopenbaard rapport zien dat beleidsmakers niet serieus rekening houden met de mens en zijn veiligheid. Er zijn genoeg aanwijzingen dat dit meer gebeurd. Het is dan ook niet moeilijk om te veronderstellen dat de ontwikkeling in Groningen gebruikt zou kunnen worden om prioriteit te geven aan het winnen van schaliegas.  Laten we daarom in Nederland en masse de overheid laten weten dat het nu echt anders moet:

  • Dat we niet meer willen denken in oude, niet duurzame oplossingen maar het nieuwe met moed en creativiteit en vindingrijkheid tegemoet moeten zien.
  • Dat de aarde ons draagt ons voedt en ons beschermt, Moeder Aarde dus.
  • Dat wijzelf nu die Moeder Aarde moeten beschermen tegen die oude mentaliteit. De toekomst is voor onze kinderen en kleinkinderen. Die mogen niet belast worden met de gevolgen van eerdere niet aflatende uitbuiting, vervuiling, verkrachting als het ware.
  • Dat er de laatste jaren veel aandacht besteed is aan het opnieuw onder de aandacht brengen van Respect. Respect voor het kind thuis en op school, op de sportvelden, in het verkeer, respect voor de vrouw en nog veel meer. Dit begint vorm te krijgen.
  • Dat het nu nodig is om Respect te betuigen naar Moeder Aarde. Zij die ons draagt en die ons voedt.

Uit de daden van nu wordt de toekomst gevormd. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de toekomst. Niet alleen de mensen die nog vanuit een oud en vervuilend economisch principe denken (Met zo weinig mogelijke middelen een zo groot mogelijk resultaat verkrijgen) en helaas soms informatie achterhouden of misleiden om hun doel te bereiken.

Ik roep U op om deze oproep te steunen. Maak de groep groter en groter door deze oproep via onderstaande link aan U bekende mensen te sturen die deze zaak een goed hart toe dragen. Zo kunnen wij ook andere groeperingen ondersteunen die deze zaak aankaarten.

Laat het tevens een vraag aan de politiek zijn om een eerder ingenomen standpunt over dit soort belangrijke onderwerpen na de verkiezingen na te komen. Vraag Minister Kamp en zijn opvolgers nu te stoppen.

Joop Vogel Groesbeek December 2014

https://secure.avaaz.org/en/petition/Minister_Kamp_Wij_roepen_U_op_stop_met_pogingen_tot_het_winnen_van_schaliegas/?cuwpccb

Zie ook:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Schaliegas

Avaaz is een wereldwijde organisatie met meer dan 40 miljoen leden welk aantal groeit en groeit. Zij kaart op een respectvolle manier misstanden aan welke de aandacht vragen.

 www.avaaz.org

 

Speak Your Mind

*