Wighold Vleer en de Wichelroede

Uit zijn boek: Leylijnen en Leycentra in de Lage Landen, verschenen in 1992.

Over het opzoeken van de krachtplaatsen en leylijnen zegt Wighold Vleer:

Het gaat allemaal vanzelf. We hoeven er niets voor te doen en kunnen het evenmin verklaren. Prof. Dr. Carl Custav Jung heeft bewezen dat de mens een onderbewustzijn heeft en dat dit in verbinding staat met het collectief onderbewuste waarin alle informatie uit alle tijden is opgeslagen. Deze informatie is beschikbaar voor mensen die de gave hebben op één of andere wijze paranormaal te zijn, de één meer dan de ander en dan ook nog op verschillende wijze en verscheidene deelgebieden. Pendelen en wichelroedelopen  zijn van die kleine gaven. Volgens deskundigen bezit 80% ‘van alle mensen deze gave, vaak zonder dit te weten of te willen weten. Het weten komt ook vanzelf. Een cursus volgen voor deze specialiteiten haalt niets uit indien men tot de 20% behoort die het nu eenmaal niet gegeven is de attributen te hanteren.

Bij mij ging het als volgt. Reeds lang was het mij mogelijk verstandelijk een vraag te stellen aan mijn onderbewustzijn. Voor de vraag helemaal gesteld was, kwam het antwoord: ja of neen. Met de pendel ging het ook zo. Bij het stellen van de vraag begon de pendel al te reageren: neen, ja. Uiteindelijk kwam het zover dat de pendel boven een plaats op de topografische kaart kon aangeven of daar een leycentrum was of niet. Tot mijn verbazing kwam dit antwoord overeen met de bekende gegevens en werd de kern tot op vijftig meter nauwkeurig bepaald. Het onderzoek ter plaatse bevestigde de juistheid.

Met de wichelroede is het zelfs niet nodig de vraag: ‘Waar is een leycentrum?’ te stellen. Als ik op pad ga om te zoeken, reageren de staven vanzelf. Op de vragen: ‘Waar komt de wind vandaan’?’ ‘Waar staat de maan’?’ ‘Waar is het Noorden’?’ ‘Waar ligt de stad?’ bij een bedekte hemel, reageert de roede door naar het juiste punt te wijzen. In het buitenland geeft zij exact de richting aan waar Nederland ligt. Ik kan dit op geen enkele wijze beïnvloeden of verklaren.

Ook als vroeger ergens een gebouw stond, geeft de wichelroede dat door, met zelfs de lengte en breedte. Eveneens geeft zij aan waar vroeger iemand vermoord werd, een heiligdom was, stenen lagen of een grote boom stond. Het is mij duidelijk dat op of bij een leycentrum het reageren van de staven sterker wordt en de pendel nog beter vragen beantwoordt. Nogmaals: het is allemaal mogelijk, maar het hoe is niet te verklaren. Het zijn puur natuurlijke krachten uit het collectief onbewuste en voor deze ‘wonderen’ mogen we dankbaar zijn!

Pagina's: 1 2