Oproep tot een Spiritueel Aardenetwerk

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik vraag dit zodanig dat iedereen dit werk vrij kan raadplegen. Geef het verder zodanig dat iedereen op een vrije dag iets fijns, iets moois kan gaan bezichtigen en zich er goed in kan voelen. Zodanig dat zij zich kunnen informeren over welke energie er aanwezig is. Maar ook voor u allen, zodanig dat u beseft dat in deze landen ook zoveel aanwezig is. Dit alles mag meer en meer in openbaarheid komen. Op deze manier leert u uw eigen omgeving kennen. Op deze manier leert u inbrengen in een samenzijn en een spiritueel- aardewerk. En op deze manier leert u ook om samen te werken.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik doe dan ook een oproep aan iedereen om uw verhalen hierin door te geven. Maar Ik doe ook een oproep aan enkelen die dit willen coördineren en in goede banen willen leiden. Dus zij die zich hiervoor willen opstellen mogen dit kenbaar maken door ja te zeggen. Kom naar voor hierin en spreek dit onder elkaar af. Weet dat u hierin zeer veel mensen en zielen zult leren kennen maar ook dat het een zeer mooi werk zal zijn. Voel dan ook Mijn hand op uw schouder en weet dat samenwerking hierin belangrijk is. Houd de samenwerking dan ook goed in het oog zodanig dat ze werkelijk gebaseerd is op gelijkheid. Dat het liefdevol naar voor wordt gebracht en dat iedereen die eraan meewerkt vermeld zal worden.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, voel dan ook Mijn begeleiding hierin, Ik zal u brengen naar plaatsen die Ik graag openbaar wens te maken. Volg uw intuïtie. Volg uw innerlijke leiding. Volg de energieën die overal aanwezig zijn. En u zult merken dat er in deze landen werkelijk een zeer sterk raster aanwezig is. Een raster met wondermooie spirituele aarde-energieën. Voel dan ook Mijn begeleiding die u hierin zult ontvangen en zult blijven ontvangen. Voel Mijn dankbaarheid en Mijn zegening voor allen die hier aan meewerken. Maar vooral ook weet dat dit een raster is van mensen en zielen die samenwerken dat enorm groots en omvangrijk zal worden. Uw familiekring, uw vriendenkring zal hierdoor enorm vergroten.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, ieder verhaal is belangrijk. Iedere plaats is belangrijk. Vermeld alles duidelijk. De omschrijving, de omgeving. De energie die u heeft ervaren. Uw eigen zielenervaring. Meditaties en zo verder. Vermeld het allemaal zodanig dat de coördinatoren dit alles kunnen opnemen en dit alles in een juiste vorm kunnen gieten zodanig dat het voor iedereen hanteerbaar en bruikbaar is. Voel de kracht en de zegening van een dergelijk werk een spiritueel- aardewerk dat in de Lage Landen naar voor mag worden gebracht. En niet door één iemand maar wel juist door een netwerk dat zal groeien, groeien en groeien. Voel Mijn zegening en Mijn hulp hierin en weet, Ik zal u in dit alles begeleiden als uw aller Broeder Jesus.

Soorten Aardewerk

Pagina's: 1 2