Oproep tot een Spiritueel Aardenetwerk

Algemene Boodschap van de Ascended Master Jesus telepathisch ontvangen op 12 mei 2012 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, in onvoorwaardelijke liefde en met toewijding kom Ik naar u allen toe maar Ik heb ook een vraag aan u allen. Want het is de bedoeling om een spiritueel -aardenetwerk op te zetten. Om samenwerking tussen mensen en zielen onderling te bevorderen. En Ik vraag dit op dit moment omdat Ik het zeer graag snel in de vorm zou willen brengen. Want u weet voor velen begint binnenkort de vakantieperiode, de verlofperiode en dit is een tijd van dromen, van reizen, van ontspanning, van nieuwe werelden, nieuwe energieën te leren kennen. Maar helaas is het voor niet iedereen mogelijk om dure of verre reizen te ondernemen. Helaas is het niet voor iedereen fysiek mogelijk om lange afstanden af te leggen en zo verder.

Vandaar dat Ik naar u allen als groep maar ook ver daarbuiten de volgende vraag wens te stellen om samen te werken. Zowel spiritueel als aards om bepaalde plaatsen in uw eigen omgeving te bezoeken of plaatsen die u al heeft bezocht te omschrijven. Laat de omschrijving zowel spiritueel maar ook vormelijk aards zijn, beknopt. Niet te ver uitwijdend maar wel met een goede informatie over de locatie en over de energie die er te voelen is. Want iedere streek heeft bepaalde krachtige energieplaatsen. Soms in de vorm van een oude eik, soms in de vorm van leylijnen die samenkomen, soms in de vorm van een kapelletje, een kerk of een kathedraal. Het kunnen kleine of grootse dingen zijn.

En Ik vraag u dit allen omdat veel mensen in hun vrije tijd dikwijls de neiging hebben om ver weg te gaan en verre reizen te maken maar niet beseffen hoeveel schoonheid er in hun nabije omgeving wel aanwezig is. Nochtans is het belangrijk om uw eigen nabije omgeving ook goed te kennen want u leeft in deze energieën. U leeft op en in deze bron. U leeft op deze plaats en daarom is het ook goed om deze plaats beter te leren kennen en vraag Ik u om het te delen. Deel uw ervaringen erin en u zult merken dat er een zeer groot netwerk en ook een zeer groot boekwerk uit zou kunnen ontstaan, met vermelding van iedereen die eraan meewerkt. Met vermelding van iedereen die informatie geeft. Vermelding van iedereen die een verhaal naar voorbrengt. Ik vraag dan ook om hierin samen te werken en zo een spiritueel- aardewerk over Nederland en België te kunnen maken. Maar ook de korte gebieden van de grensstreken mogen erin opgenomen worden.

Pagina's: 1 2