De wisseling van 2012 naar 2013 vanuit mijn perceptie:

 

De Maya’s ‘voorspelden’ niet het einde der tijden maar een grote verandering, een Nieuwe Tijd. Vanaf het jaar 0 is hier naar toe geleefd. De Wedergeboorte. Ons DNA is sinds 12-12-12 en 21-12-12 zodanig veranderd dat in ieder van ons de Christusvlam, de Godsvlam geplaatst is kunnen worden.

Hoge Energieën vanuit het Universum hebben de afgelopen tijd de weg vrijgemaakt. Voor de mens. Voor Moeder Aarde. Onze hersenen worden (nog steeds) in gereedheid gebracht voor andere dimensies. Sommigen merken hier niets van. Anderen ervaren de Hoge Energieën wel, vinden deze al of niet moeilijk en ervaren bijvoorbeeld een verstopt hoofd. Dit zal volgens zeggen nog aanhouden tot en met april 2013.

We zijn en worden veel meer beschermd dan wij beseffen of kunnen beseffen. De mensheid op aarde heeft een vrij wil. Steeds meer mensen ontwikkelen zich echter naar een open hart en stellen zich dienstbaar op. Steeds meer misstanden komen aan het licht waardoor er Licht bij kan komen. Steeds meer mensen komen in opstand tegen onderdrukking waardoor zaken kunnen veranderen. De mensheid veranderd daardoor haar toekomst.

Dit is gezien. Dat is de reden dat de overgang vrij rustig is verlopen. Het is wel zaak om deze veranderingen, onder de gunst van de blijvende Hoge Energieën, door te zetten: Geen oorlog meer over geloof of materie, eerlijkere verdeling, …. . Anders blijft het zoals het is en groeien we niet verder naar die andere dimensies. Wat wel de bedoeling is. Terug naar het Licht. Waar we vandaan komen. Terug naar huis.

Een nieuwe datum voor een volgende grote stap is al genoemd: het jaar 2222. Opvallend, van 12-12-12 naar 2222. Wat heeft die 1 ons te zeggen.

De mens heeft een vrije wil.

Uw wil geschiede = leren, mijn vrije wil in dienst te stellen van Liefde en Licht =  Mijn talenten en sterke kanten in dienst stellen van het geheel en naar eer en geweten leven. Keuzes maken die dat in stand houden.

Ik kan het alleen maar zelf.

Ik wens ons een goede toekomst.

Joop Vogel

 

Speak Your Mind

*