Schoonheid in een mensenleven

Schoonheid in een mensenleven, doorheen alle zaken des levens geweven, wordt dikwijls niet gezien of opgemerkt, en daarom als afwezig en zeldzaam gebrandmerkt. Maar toch is in een mensenleven, de schoonheid des levens overal aanwezig en doorheen geweven.

Daarom is het ook de kunst des levens, de zon te zien schijnen doorheen de buien des regens. De bloem te zien onder de dauw; de warmte te vinden in de kou. De liefde te zien in de glimlach van een kind; de ware kunst des leven begrijp je, wanneer je de grootste liefde vindt.

Het begrijpen van het leven en de dood, de vreugde zien in het gloeiend ochtendrood. De Engelen horen zingen door de nachtegaal, het Licht kunnen zien doorheen het etmaal. De bomen omhelzen en vinden de kracht, waarnaar je al zo lang smacht.

De wolken voorbij zien gaan, wetend dat de zon altijd achter deze wolken zal staan. Vreugde vinden in de keuzes van je leven, wetende dat ze je groeikracht zullen geven. Leren aan het duister voorbij te gaan, zodat je immer in het Licht zult staan.

Liefde voelen, uiten en weten voor jezelf en je medemens, dit dient te zijn je aller-vurigste wens. En in deze liefde is het eeuwig brandende vuur, dat er voor allen is, iedere dag, leder uur.

Om te zijn, dit eeuwige liefdesvuur is een vrije keuze, maar heeft u deze eens gemaakt, laat het dan ook zijn uw levensleuze. Want eens gevonden de schoonheid in de ware liefde des levens, heeft u begrepen de schoonheid van een mensenleven.

Want te begrijpen De Liefde doorheen alles geweven,dit is de ware kunst van leven!

 

Mr. Paul de Venetiaan

Ascended Master

Chohan van de 3de Straal

 

Telepathisch ontvangen door Birgitte Bosch in 2006

Bron: www.hemelse-woorden.be

Het Grote Plan