Opdracht:

Voor mijn vrouw, mijn kinderen, hun partners en onze kleinkinderen:

 Dit is waar mijn hart naar uitgaat.

Ook voor hen die:

geinteresseerd zijn

behoefte hebben een ‘Orde’ te zien

behoefte hebben ‘Een Geheel’ te zien

behoefte hebben ‘Een waar sta ik ‘ te zien

een antwoord zoeken

of

door het handelen of nalaten van een kerk in een impasse terecht zij gekomen

door de huidige gebeurtenissen in de wereld bang zijn geworden

na een nare gebeurtenis een weg zoeken

pas op weg zijn om hun eigen pad te bewandelen

jong zijn en niet bekend met historie

 

Dat het Geloof, Hoop en

 vertrouwen in

Liefde mag bieden

 

http://www.eenspirituelevisie.nl/de-visie/inleiding/inleiding-2/ Uitnodiging