Een wereld gaat open

Het is ontegenzeggelijk waar dat wie zich verdiept in voetballen, daar dan veel over te weten komt. Het is dan :

 ‘ALSOF ER EEN WERELD OPENGAAT’.

Datzelfde geldt voor andere interesses als bridge, golf, tuinieren, auto’s, het werk,  … .

Dus ook voor spiritualiteit, de meer geestelijke kant van het leven.

En daarin blijkt dan zeer veel te vinden over het leven hier op aarde wat rust en vertrouwen kan bieden en over veranderingsprocessen die nodig zijn om (weer) in harmonie te komen.

Er zijn daarin zeer veel mogelijkheden. Misschien wel evenveel als er mensen zijn. Dit is er een van. Misschien kan het bijdragen tot de Uwe.

…en maakt ook een Groot Plan zichtbaar