Onze eigen natuur

Ieder mens is een stukje van het Grote Geheel en is daar onlosmakelijk mee verbonden. We hoeven daarom alleen maar onze eigen plaats in te nemen in dit Geheel, de Eenheid. Als broeder of als zuster.

Ieder van ons heeft een eigen aard. Een eigen natuur. Eigen sterke kanten en dingen die hij niet zo goed kan of helemaal niet. Als we goed contact hebben met onze eigen natuur, weten we wat we wel en niet willen en handelen we daarnaar. We luisteren naar onze intuïtie, ingeving, opwelling, drang naar, behoefte aan, het toeval, dat wat op ons pad wordt gebracht. We volgen ons hart.

Hierbij is:

Ons etherisch lichaam: het energielichaam  dat het dichts om ons heen is. Het lichaam dat zeer belangrijk is om de fijnstoffelijke energie en trilling (het aanvoelen bijvoorbeeld, de intuitie) op te vangen wat doorgestuurd wordt naar onze energiecentra in ons lichaam. Het is tevens het lichaam dat we meenemen als we de aarde verlaten.

Ons Spirituele Hart: de plek waar we allen zijn verbonden. Ons hart is de verbinding naar onze Ziel, ons Hoger Zelf, de Meesters, het Goddelijke. Daar is ook de Gnosis, het innerlijke ge’weten’ dat in ons hart is opgeslagen.

De Ziel: een Bewust Zijn, een Eeuwig Zijn, een Toestand. Hierin zijn onze herinneringen opgeslagen.

De Geest: het actieve deel in ons en is gericht op groei. Het is dan ook goed om geraakt te worden, geïnspireerd te worden en daarbij de spirit hebben om het ook te doen. Naar de vorm te brengen. Van de Geest naar de vorm. Van de Geest naar de materie, zoals ook de kunstenaar doet. Ons ‘handel’s merk daarbij  is het talent dat wij bezitten, dat wat het Geheel aanvult, omdat je dat het beste kunt.

Ons fysieke hart: Ons mens zijn. Het is belangrijk, de voorwaarden te scheppen om zo te leven dat we als mens naar evenwicht streven. In evenwicht zijn, in Balans zijn. Niet geblokkeerd dus. En dan te luisteren naar onze intuitie. Dat is al moeilijk genoeg: discipline, concentratie, hier en nu te hanteren, eerlijk zijn naar onszelf.

Spirituele Opdracht: Het is een machtige taak om ons spirituele hart te verbinden met ons fysieke hart. Zodat, met het voorgaande in achtgenomen,  onze woorden en daden, vanuit de geest naar de vorm gebracht, uiteindelijk in overeenstemming zijn met Liefde en Licht. De wil van de Schepper.

We hoeven ‘Het’ dan ook niet buiten onszelf te zoeken maar in onszelf, met onszelf en door onszelf:

 

Mediteren is leren stiller worden

Stiller worden is weer bewuster worden

Bewuster worden is transformeren: omzetten van donker naar Licht

Transformeren is mezelf liefhebben

Mezelf liefhebben is vrij zijn

Vrij zijn is de weg naar Meesterschap,

Ons Hoger Zelf.

Innerlijk huwelijk