Het Plan

Moeder Aarde herstellen en Het Christusbewustzijn op Aarde terugbrengen.

 God, De Bron, is Liefde en Licht. De Mens is een creatie van de Bron. Bij deze  creatie hebben we een eigen wil meegekregen. Als Mens kan dat er toe leiden dat we van Liefde en Licht afraken.

Onze opdracht is: te groeien en te leren om in ons leven (onze levens) onze eigen wil ondergeschikt te maken aan de Wil van de Schepper: Naar Liefde en Licht zijn en handelen, te genieten en te stralen op moeder aarde. Samen (weer) een geheel vormen en (weer)  terug te keren naar de bron.

Alles en iedereen maakt deel uit van Het Grote Plan. Ieder van ons heeft hierin ook een taak op zich genomen. Ons doel is, deze zielentaak te vinden en uit te voeren. Ons eigen pad te volgen. Ieder van ons heeft daarvoor talent(en) tot zijn beschikking.

 

We zijn, als we dat willen, bereikbaar voor hulp van om ons heen en uit het Hemelrijk. Daarvoor is het dan wel nodig om dicht bij ons zelf te staan, of komen te staan. Want dan pas kunnen we of zullen we advies of hulp vragen. Onze eigen wil moet dat dus willen. Dan pas kunnen we geholpen worden.

Als we opnieuw leren luisteren naar onze intuïtie, ingeving, opwelling, drang naar, behoefte aan, het toeval, dat wat op ons pad wordt gebracht; dan staan we als vanzelf open voor dat advies en die hulp. Dat zijn dan ook de aanreikingen. Dan zorgen we ook, als vanzelf,  goed voor onszelf. Dat we ons evenwicht (in ons hart) bewaren. Dat we in evenwicht, in balans, leven.

 

Dit Grote of Goddelijk Plan eindigt niet onafgewerkt. 2012 is dan ook meer een verandering in het denken en handelen van de mensen dan het einde der tijden, waar velen bang voor zijn. Of zoals de Meesters zeggen: “En als het zo is dat het einde der tijden daar is, wat zou U in de tijd die dan nog over is nog willen doen; in, met en door Uzelf.”

Ons eigen pad volgen