Het Grote Geheel

Ieder mens is een zeer klein stukje van een zeer groot geheel. Onlosmakelijk daarmee verbonden. Het Geheel kent geen grenzen en voedt zichzelf door de energieën  die ontvangen en uitzonden worden.

Afhankelijk van waar wij geboren worden, worden wij (bewust of onbewust) gevoed door een religie of een manier van denken en doen welke past bij de gemeenschap, het temperament, van de plaats  waar men op dat moment leeft, dat land of dat werelddeel,  of zich daartoe aangetrokken voelt.

De religie, of de manier van denken en doen, is vaak ontstaan of vastgelegd of verbreid  door zeer Grote  Meesters als Abraham, de Boeddha, Jezus en vele anderen, daarin aangestuurd door De Bron, Het Al, God, of welke naam gegeven wordt. In deze visie wordt over God gesproken.

God staat voor Liefde en Licht. Het is uiteindelijk de bedoeling dat wij allemaal terugkeren naar deze Bron. Dat zit in onze genen.

Het Grote Geheel – schets