Wat en waarom veranderen / groeien

Voor en bij onze geboorte hebben wij, hoe vreemd dit ook klinkt in de oren van degenen die dit nog nooit hebben gehoord, onszelf dingen voorgenomen. We hebben dingen meegenomen naar ons nieuwe leven om tot heling te brengen, in evenwicht te brengen. We hebben daarbij hulp gevraagd van zielen uit het ‘Hemelrijk’, de Goddelijke Wereld.

Vanwege onze Vrije Wil en de keuzes die we van daaruit maken, zoeken wij onze eigen weg. Op die weg leren we en maken we fouten. Die fouten, door onwetendheid, door ons mens zijn, verstoren soms het leven van onszelf en dat van anderen. Omdat we eigenlijk van liefde en licht zijn zal dat door onszelf hersteld moeten worden om er weer in terug te komen. We zijn er een stukje van af geraakt. Noem het Karma. Door de ‘fout’ in te zien en anders te gaan handelen, herstellen we  de aangebrachte schade aan het geheel.

Dat wordt transformeren genoemd. Transformeren is bv iemand excuus aanbieden. Een tijd veel dienstbaar werk verrichten. Een trauma verwerken door dóór het gevoel heen te gaan en niet te stoppen bij dat vervelende gevoel. Het gebeuren te accepteren, achtergronden te zien waardoor begrip kan ontstaan voor ons eigen handelen of dat van de ander  die er bij betrokken is. Gevoelens als schuldgevoel, haat, jaloezie, onderkennen, onder de loep nemen en daar uitgroeien.

Gebeurtenissen, gedachtepatronen kunnen er voor zorgen dat we uit evenwicht raken waardoor ideeën of gevoelens ontstaan.  Of we blijven doorgaan in het oude of we komen nu los van oude gewoontes die ons in het oude houden.

 Transformeren

Veranderen, transformeren, omvormen is eerst bewust worden. Bewust worden van dat geen er in en rondom ons gebeurd. Onze manier van handelen, denken en gevoelens kunnen veel onnodige golfjes in ons leven veroorzaken.

Dan is het goed om ons een tijd lang ietsje meer terug te trekken uit de actie om contemplatief te kunnen volgen wat je emotioneel raakt, of dat van je zelf is of van een ander, mooi vind of niet mooi, dwars zit, je diepste verlangen…. Als je weer voelt, kan je weer gewaarworden wat je beklemd.

Je eigen mens-zijn dus, je persoonlijke voorkeur en wellicht je spirituele wezen verder ontdekken en ontwikkelen. Groeien dus. Iets van het verloren gaan van onze eigen natuur terughalen door naar evenwicht te streven.

Het is onze eigen verandering en de keuze voor Licht in plaats van duisternis, die het Licht versterken en de duisternis minder laten worden. Zo simpel is  de bijdrage van ieder van ons  aan het Geheel.

Denken ten dienste van …