Veranderen / groeien wij ook?

Als we in het verleden al niet anders zijn gaan denken door onze opvoeding, zware gebeurtenissen in ons eigen leven, persoonlijke groei, dan zouden we dat nu wel eens kunnen gaan doen door  te kijken naar de gebeurtenissen die nu over de wereld plaatsvinden, die ons laten zien dat het werkelijk anders moet. Of, wellicht ongemerkt maar niet als laatste , door de kosmische veranderingen en energieën van dit moment met hun invloed op aarde en mens.

We ontdekken dan …

Dat bezit niet het belangrijkste is. Dat ikke ikke niet het enige streef ideaal is. Dat meer of minder hebben of zijn dan de ander maar een idee in ons hoofd is dat door de omgeving is gecreëerd en dat we dat dan zelf zijn gaan geloven. Dat als gevolg daarvan veel misstanden zijn ontstaan.

Dat we op school wel geleerd hebben hoeveel 1+1 is en aap noot mies maar dat we niet geleerd hebben hoe we met onszelf kunnen omgaan en hoe we met de ander kunnen omgaan. Onze ouders hadden het immers ook niet geleerd.

Dat de begrippen goed of slecht meer angst en onderdanigheid hebben gebracht dan balans, evenwicht, kracht. Dat er naast het materiële (goederen) ook een spirituele (geestelijke) kant van het leven is.

Dat we zeer ver van de (onze eigen) natuur zijn afgeraakt. Dat we moed nodig hebben om het anders te gaan doen en niet terug te gaan naar het oude vertrouwde, omdat dat veilig en bekend is hoewel we er ons niet prettig bij voelen …..

We zullen ons dan wel eerst bewust moeten worden (het moet eerst aan het licht komen) van de gewoontes en mechanismen die we daardoor in ons leven hebben ontwikkeld. Dingen welke eigenlijk niet van ons zijn of niet bij ons passen  maar welke ons wel tegenhouden om een vrij mens te zijn. Dan langzaam leren deze te herkennen en te erkennen en weer los te laten of gewoon te laten zijn in plaats van ze te veroordelen als slecht (zij zijn alleen maar een erfenis).

En niet het laatst door eerlijk te kijken naar ons eigen aandeel in voor ons negatieve voelende gebeurtenissen.

Pas dan kunnen we veranderen, als we dat willen en als dat nodig is, om meer mens te zijn, of meer persoon, steeds meer onszelf, vrij … of wellicht nog verder: een meer spiritueel wezen. Wellicht tot ons Meesterschap op aarde …..  en nog verder.

Wat en waarom veranderen