Evenwicht

 “Een komen naar evenwicht in onszelf dat er voor zorgt dat de ‘gevoelens van in onbalans’ zijn als vanzelf gaan verdwijnen en we meer en meer onszelf zullen zijn. Dat wat onze opdracht is:  Doen wat goed is voor ons zelf en van daar uit wat goed is voor een ander.

Dat evenwicht te vinden zorgt ervoor dat we in staat zijn om zaken in onszelf en om ons heen waar te nemen zonder ervan onderste boven te raken: Teveel in denken komen of teveel in emotie blijven.

Dat kan er voor zorgen dat we niet snel doorschieten, geen mechanisme ontwikkelen om ons staande te houden.

Dat kan er voor zorgen dat we groeien in plaats van stil staan of achteruitgaan. En energie hebben om ons in te zetten, spirit te hebben in plaats van passief te zijn.

‘In ons hart is een natuurlijk evenwicht aanwezig’,  zo zeggen de Meesters.

Evenwicht – schets