Denken ten dienste van …

Anno 2012 zijn veel mensen bezig om weer terug te keren naar hun eigen kern of zijn daar al in teruggekeerd. Maken zich los van oude structuren en gewoontes. Dat zal zich steeds verder ontwikkelen en wordt in belangrijke mate  gestuurd door de Hemelse Hiërarchie. Dat zal de Nieuwe Tijd worden. Het terugkeren van de Christusenergie op aarde als de mens zijn wil ondergeschikt maakt aan de wil van De Bron: Licht en Liefde zijn en naar de Vorm brengen: omzetten in handelen, daadkracht, ten gunste van onszelf en al het andere. Onze ware intentie is al 51% van het resultaat.

Niet buiten onszelf maar in onszelf

Evenwicht