Leefsituatie aan begin 20ste eeuw

De aarde bestaat langer dan 2012 jaar. De mens is langer dan 2012 jaar bewoner van Moeder Aarde. De ontwikkelingen in de laatste 100 jaar zijn wel erg  snel gegaan.

In 1900 bestond de wereldbevolking uit 1.65 miljard mensen. In 2011 uit 7 miljard.

In Nederland begon de industrialisatie op grotere schaal tussen 1850 en 1890. Daarnaast bleef ook de landbouw en vooral de handel een belangrijke plaats innemen.

In Nederland is de slavernij in 1863 afgeschaft. Vakbonden hebben zich eind 19de eeuw  reeds een positie verworven. Er is een eerste feministische golf. Engeland, Frankrijk, Nederland en België hebben koloniën in o.a. Afrika en India, Australië, Nieuw Zeeland.

Begin 1900 leefden er in Nederland op verschillende plaatsen nog mensen in lemen hutten; een kuil in de grond met plaggen overdekt. In 1938 liepen er nog kinderen van grote gezinnen op blote voeten, stonden er honden voor een melkkar en werd er wit zand op de vloer van de woonkamer gestrooid welke vloer uit klei was gemaakt.

In 1946 werden veel bosbessen geplukt en voor enkele centen verkocht. In 1952 waren de boodschappen van een gezin fl. 13,00 per week, betaalde men fl. 15,- huur en was de benzine nog fl. 0,47 per liter.

In 2011 lijkt n.a.v. proeven door CERN de snelheid van het licht  ter discussie te staan . Dat zou betekenen dat deeltjes sneller gaan dan het licht en zo de relativiteitstheorie van Einstein ter discussie komt te staan.

In 2012 wordt het bestaan van het Higgs –  deeltje aangetoond.

In 2012 is de verwachting dat de komende 10 jaar de technische ontwikkeling zo snel zal gaan als de afgelopen in 60 jaar bereikt is.

Kenmerken van decennia in de 20ste eeuw