Een eeuw beschreven:

Voorbeelden van onderwerpen door de eeuw heen….

Het recht of het onrecht van Israel – Palestina

1890 – 1899  Eerste gesprekken over een Joodse staat.

1900 – 1909  Grote groepen Joden trekken naar Palestina.

1910 – 1919    UK bezet Palestina en zegt aan de zionisten toe dat zij er na de oorlog een Joods Nationaal tehuis mogen stichten.

1930 – 1939   Duizenden joden trekken naar Palestina. In 1936 breekt een Palestijnse opstand uit die steun krijgt van omringende landen. Er worden van daaruit betrekkingen aangeknoopt met het Hitlerbewind.

1949 – 1949   UK geeft zijn status van Wereldmacht op, trekt zich terug uit Brits- Indië en Palestina en vraagt Amerika de Britse verplichtingen jegens Griekenland en Turkije over te nemen alsmede de historische taak in de Middellandse Zee. Koude Oorlog ontstaat. De Muur in Berlijn. US draagt het probleem van de trek van joden naar Palestina over aan de VN. De Republiek Israel wordt uitgeroepen. Duizenden Palestijnen worden opgevangen in kampen buiten hun geboortegrond.

1950 – 1959   Sovjet Unie krijgt voet aan de grond in het Midden Oosten. De Verenigde Arabische Republiek ontstaat.

1979 – 1979   Egypte en Syrië vallen Israel binnen. Palestijnen gijzelen en doden Israëlische deelnemers aan de Olympische Spelen.

2000 – 2009 Israel wordt, na een omstreden bezoek aan de Tempelberg, getroffen door een reeks van aanslagen en bouwt een hek / muur om zich te beschermen. Reeks van schandalen in Israëlische regering. Zij blijven nederzettingen stichten ‘buiten hun grondgebied’.

2010 – nu Palestina vraagt erkenning bij de VN aan. 140 landen gaan over tot erkenning van Palestina als staat. Hieronder zijn niet o.a. Amerika en Nederland

zie ook http://www.israel-palestina.info/

Van gehoorzamen naar eigen weg gaan. 

1890 – 1899 Het socialisme ontwikkelt zich.

1910 – 1919 Werken + eten + slapen + kerk = Gehoorzamen aan: Notabelen = Dominee + Pastoor + Notaris + Herenboer + Baas.

1949 – 1949 De Babyboomers maken hun entree. Er is een ‘Geboortegolf’. De Babybomers bleken de overgang te vormen van de over het algemene volgzame bevolking naar een bevolking met veel meer (bevochten) vrijheden en mondigheid.

1960 – 1969 Jongeren komen in opstand tegen starre verhoudingen in de maatschappij; Provo en Flowerpower. Jongens laten hun haar groeien en meisjes gaan korte rokken dragen

1970 – 1979 Jongeren krijgen duidelijk een stem. Zij willen hun eigen weg gaan, vrij van druk van ouders, kerk en omgeving. Het begrip hyperventilatie ontstaat. Duizenden jongeren raken verslaafd aan de heroïne. De maxi rok komt in zwang. BOM moeders. Voor jongeren is het moeilijk om grenzen in acht te nemen. Er is zoveel: grote vrijheid, grote tolerantie, groot aanbod aan goederen, snacks, drank, drugs, roken, seksuele vrijheid. Ongeremdheid.

1980 – 1989 Massale jeugdwerkeloosheid. Doemdenken slaat om in ‘alles mag zolang ik het maar kan betalen’. De Yup laat graag zien wat hij zich kan veroorloven. Coffeeshops als gedoogde verkooppunten van softdrugs. Opkomst van de new-age beweging. Jonge ouders werken beide om de kosten van wonen en leven op te kunnen brengen. Kraakbeweging in Nederland, beweging tegen leegstand. Er is een Ik maatschappij.

1990 – 1999 De computer verovert de woonhuizen. World Wide Web heeft zijn grote doorbraak. Email en homepages worden gemeengoed. Zoekmachines en social media ontstaan. Gebrek aan sociaal emotionele vaardigheden bij jongeren; de Babybomers vormden de overgang van de over het algemene volgzame bevolking naar een bevolking met veel meer (bevochten) vrijheden en mondigheid. Velen zitten tussen het volgzame en de vrijheid in en moeten een nieuw evenwicht in de grenzen daarvan proberen te vinden of laten het zo. Zij hebben geen weerwoord. Zij missen veelal de vaardigheden om op een sociaal emotioneel aanvaardbare manier met zich zelf en hun omgeving om te gaan en hebben dat als vanzelf niet of minder goed op hun kinderen overgebracht.

Er is een derde feministische golf. Vrouwen nemen steeds meer deel in en aan beslissingen. Er is positieve discriminatie. Er is wel nog steeds een patriarchale inrichting. Het feminisme is als sterke maatschappelijke beweging in de westerse wereld aan het eind van de twintigste eeuw vrijwel verdwenen, ondanks nog bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het feministisch of emancipatorische gedachtegoed is voor een deel opgenomen in de hoofdstroom van de algemene mensenrechten, zoals zij door de Verenigde Naties worden beschermd. In september 2010 is in het EU-parlement belangrijke regelgeving tegen gender-ongelijkheid aangenomen. OS is hier BS geworden.

2000 – 2009 Internet is een groot medium geworden. Veel ontwikkelingen in de mobiele telefonie en social media. Anti Globalisten. Mannen lopen achter kinderwagens en zijn actief in de opvoeding en zorg van kinderen. Steeds meer scholen integreren een methode van sociaal emotionele vaardigheden op de school. Er is veel voetbalgeweld. De roep om normen en waarden is van alle kanten zeer groot. Mensen kiezen voor bewuster eten, minder roken. Mensen zoeken hun eigen spiritualiteit.

2011 Jaar van de sociale media en de val van dictators.

2012 Door de Social Media zijn bedrijven veel klantvriendelijker en er worden nu goederen geproduceerd waar de klant om vraagt: minder varkensvlees, biologische producten, natuurlijke producten, …

 

Bovenstroom – Onderstroom