1990 – 1999

 

BS        Einde van de Koude Oorlog. Sovjet Unie wordt ontmanteld. Oost Duitsland gaat op in het op het Westen geschoeide deel. Ook Joegoslavië valt uiteen. Veel strijd onderling en ‘etnische zuiveringen’ in die staten. Afghanistan vervalt tot anarchie na de verdrijving van de communisten. Een nieuw leger ontstaat uit studenten van de vele Koranscholen in het oosten, de Taliban. Zij vieren na verovering een middeleeuws regime in dat ze handhaven met barbaarse straffen. In India nemen religieuze spanningen toe. Golfoorlog. VS en bondgenoten bombarderen Irak. In Egypte veel aanslagen op mensen. In Italië zijn corruptie schandalen. De Maffia wordt vervolgd.

Democratiseringsgolf in Afrika. Burgeroorlogen in Afrika. Kindsoldaten. Militante Hutu doden 800.000  mensen. Nelson Mandela komt vrij. De apartheidswetten worden afgeschaft. Mandela wordt de president.

Er wordt gestopt met kernproeven. Razendsnelle opkomst van  nieuwe technieken zoals Internet en GSM zorgt voor een ongekende economische groei maar ook voor zeepbellen. De combinatie van een nieuwe wereldorde en gekende economische groei zorgt voor positivisme in de westerse wereld. Zelfverrijking doet massaal zijn intrede.

Er komt een anti aids medicijn. Viagra komt op de markt. Asbest mag niet meer worden verwerkt. Er is een dioxineschandaal in België. Prozac wordt zeer populair. Er komen zeden- , corruptie- en vriendjespolitiekschandalen aan het licht. De computer verovert de woonhuizen. World Wide Web heeft zijn grote doorbraak. Email en homepages worden gemeengoed. Zoekmachines en social media ontstaan. De millenniumbug is er niet. Genetische manipulatie ontwikkelt zich. Bedrijfsverplaatsingen komen op gang naar lage lonen landen. Azië ontwikkelt zich zeer snel.

OS       Gebrek aan sociaal emotionele vaardigheden bij jongeren. De Babybomers vormden de overgang van de over het algemene volgzame bevolking naar een bevolking met veel meer (bevochten) vrijheden en mondigheid. Velen zitten tussen  het volgzame en de vrijheid in en moeten een nieuw evenwicht in de grenzen daarvan proberen te vinden of laten het zo. Zij hebben geen weerwoord. Zij missen veelal de vaardigheden om op een sociaal emotioneel aanvaardbare manier met zich zelf en hun omgeving om te gaan en hebben dat als vanzelf niet of minder goed op hun kinderen overgebracht.

Er is een derde feministische golf. Vrouwen nemen steeds meer deel in en aan beslissingen. Er is positieve discriminatie. Er is wel nog steeds een patriarchale inrichting. Het feminisme is als sterke maatschappelijke beweging in de westerse wereld aan het eind van de twintigste eeuw vrijwel verdwenen, ondanks nog bestaande ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. Het feministisch of emancipatorische gedachtegoed is voor een deel opgenomen in de hoofdstroom van de algemene mensenrechten, zoals zij door de Verenigde Naties worden beschermd. In september 2010 is in het EU-parlement belangrijke regelgeving tegen gender-ongelijkheid aangenomen. OS is hier BS geworden.

2000 – 2009