1970 – 1979

 

BS       Einde aan oorlog in Indochina. Zuid-Vietnam, Cambodja en Laos in communistische handen. Met het overlijden van Mao Zedong komt een einde aan de Culturele Revolutie in China. In 1979 volgen de eerste economische hervormingen. In West Duitsland is een nieuwe Ostpolitiek en het land gaat nieuwe betrekkingen aan met landen in het oosten.

In Nederland is de religie steeds minder bepalend voor de keuze van politieke partij. Het CDA ontstaat. Na de oliecrisis er een tijd van stijgende werkeloosheid, oplopende overheidstekorten, stakingen, demonstraties tegen o.a. de oorlog in Vietnam, de kernenergie en de neutronenbom. Polarisatie, actie om het verschil te benadrukken, ontstaat. Lockheed-affaire; steekpenningen komen aan het licht. Rome legt de vrijzinnigheid van Nederland weer aan banden. Watergateschandaal, geboortebeperking in China en India, Egypte en Syrië vallen Israel binnen. Palestijnen gijzelen en doden Israëlische deelnemers aan de Olympische Spelen.

Er is een eerste en ook een tweede oliecrisis met een groot impact. De eerste huiscomputers verschijnen.

OS       Jongeren krijgen duidelijk een stem. Zij willen hun eigen weg gaan, vrij van druk van ouders, kerk en omgeving. Het begrip hyperventilatie ontstaat. Duizenden jongeren raken verslaafd aan de heroïne. De jaren zeventig kunnen worden getypeerd als een periode van bezinning op de naoorlogse welvaart. Luxegoederen als de auto, de televisie en vakanties in het buitenland zijn voor veel mensen bereikbaar geworden. Een zekere huiselijkheid manifesteert zich. De maxi rok komt in zwang. Woonerven ontstaan en men gaat meer nadenken over het milieu, afvalscheiding en aparte glasinzameling komen opzetten. Het rapport van de Club van Rome waarschuwt voor het opraken van fossiel brandstoffen. Fosfaathoudende wasmiddelen zorgen voor waterverontreiniging en spuitbussen en oude koelkasten dragen bij aan het gat in de ozonlaag. BOM moeders. Voor jongeren is het moeilijk om grenzen in acht te nemen. Er is zoveel: grote vrijheid, grote tolerantie, groot aanbod aan goederen, snacks, drank, drugs, roken, seksuele vrijheid. Ongeremdheid.

1980 – 1989