1960 – 1969

 

BS       Gevolg van dekolonisatie: dictatuur in verschillende landen waarbij rijkdom van die landen in de zakken verdwijnt van de dictator.  Vietnam oorlog; Amerika raakt steeds meer betrokken bij de strijd tussen Noord- (communistisch) en Zuid- ( pro-Amerikaans) Vietnam. Beide  zijn ontstaan uit de onafhankelijkheid. Amerika wil daarmee weerstand bieden aan de communistische groei in die regio. Bijna een derde wereldoorlog door spanningen tussen Oost- en West door de door CIA van de US georganiseerde (mislukte) landing in de Varkensbaai in Cuba. Nixon intensiveert de oorlog in Vietnam. John F. en Robert Kennedy worden vermoord.

Ruimterace tussen Amerika en Sovjet-Unie, eerste maanlanding. Intelligente computers, eerste harttransplantaties, introductie anticonceptiepil, straalvliegtuigen, kleurentelevisie (nog voor weinigen), commerciële zeezenders. Snelle economische groei in het westen. Japan wordt economische grootmacht. Tweede Vaticaans Concilie met veel vernieuwingen.

OS.     Paus Johannes Paulus II geeft in 1969 eerherstel aan Maria Magdalena. Zij werd door de kerk als prostitué bestempeld terwijl Zij in feite zeer geliefd was door Jezus.                                Er ontstaat in Amerika weerstand tegen de oorlog in Vietnam als gevolg van o.a.  ernstige mensenrechtenschendingen. Naast de vreedzame burgerrechten beweging van Martin Luther King groeit een militante stroming van zwarte jongeren. De  Ku Klux Klan levert strijd tegen verworven burgerrechten van de zwarte bevolking. Martin Luther King wordt vermoord.

In Nederland wordt de armenzorg  hervormt in Sociale Diensten. Jongeren komen in opstand tegen starre verhoudingen in de maatschappij; Provo en Flowerpower. Jongens laten hun haar groeien en meisjes gaan korte rokken dragen. In Nederland is pastoraal werk in opkomst met veel inbreng van leken. Veel priesters  keren het celibaat de rug toe. Er is een tweede feministische golf. Baas in eigen buik. Het bankstel met de tv wordt de centrale ruimte in huizen. Rustige rock-‘n-roll wordt opgevolgd door beatmuziek, protestzang en undergroundmuziek.

1970 – 1979