1950 – 1959

 

BS       Oost en West Duitsland zijn een feit. Het Warschaupact is ontstaan. In West Europa bestaan machtige communistische partijen in Frankrijk en Italië. In Spanje en Portugal handhaven semifascistische regimes zich. Er ontstaat een wapenwedloop tussen de NAVO (Westen) en het Warschaupact (Oosten). Sovjet Unie krijgt voet aan de grond in het Midden Oosten. De Verenigde Arabische Republiek ontstaat.

Watersnoodramp in Nederland. De Wederopbouw vergt veel van het volk. Geleide loonpolitiek en woningnood. Nadruk op collectieve voorzieningen i.p.v. persoonlijke welvaart. AOW en  maatschappelijk werk ontstaat. De Nederlandse Bisschoppen vaardigen een amendement uit waarin het gelovigen wordt verboden om lid te zijn van de PvdA, het Vrije Volk te lezen of naar de VARA  te luisteren. De auto is nog voor weinigen weggelegd maar de bromfiets en de scooter worden populair. Oliestook i.p.v. kolenkachel.

Veel oorlogen in de koloniën, dekolonisatie, onafhankelijkheids verklaringen. Er is de Koreaanse oorlog en Tibet wordt bezet door China.

Er komen grote passagierstoestellen en is begin van de ruimtevaart door de USSR. De radio is algemeen goed geworden en de eerste televisie uitzendingen gaan van start.

OS       In Amerika wordt de rassenscheiding verboden maar is nog niet uit de mensen zelf. Martin Luther King is pionier. Rosa Parks weigert op te staan voor een blanke passagier in de bus. Wereld onder invloed van de wederopbouw, veel positieve samenwerking maar ook veel aanpassing.  Frank Sinatra, Dean Martin, Doris Day en Vera Lynn. Bloei-jaren van de jazzmuziek en andere muziek. Nieuwe culturen vestigen zich en hebben grote invloed. De positie van de vrouw verbetert zich.

1960 – 1969