1930 – 1939

 

BS   Grote Depressie door koersval in 1929. De passieve politiek van Hoover draagt niet bij aan economisch herstel. Roosevelt  komt met een actieve politiek waardoor het land uit een dal klimt. Adolf Hitler trek Duitsland terug uit de Volkenbond en er ontwikkelt zich het nationaalsocialisme. Rusland   leert van de ontwikkelingen in Italië en Duitsland en staat toe dat communistische partijen met andere partijen mogen samenwerken. In Oostenrijk ontstaat een dictatuur. In o.a. Frankrijk en Spanje kan kort een Volksfront ontstaan. Het corporatisme, een middenweg tussen Marxisme en Kapitalisme,  komt niet van de grond. Duizenden joden trekken naar Palestina. In 1936 breekt een Palestijnse opstand uit die steun krijgt van omringende landen. Er worden van daaruit betrekkingen aangeknoopt met het Hitlerbewind. In China ontstaat een communistisch bewind onder Mao Zedong. De Nationaal- Socialistische Beweging (NSB) heeft electoraal hoogtepunt in 1935. Economie trekt weer aan in de jaren na 1935. Film, radio en vliegverkeer ontwikkelen zich verder.

OS       Duizenden joden trekken naar Palestina. Werkverschaffing (o.a. de Afsluitdijk) in Nederland. Guy Ballard (pseudonym Godfre Ray King) ontmoet begin jaren 30 Saint Germain op de Mount Shasta en ontvangt de I Am aanwezigheid en de eerste leringen over de Violette Vlam.

1940 – 1949