1910 – 1919

 

BS       Eerste Wereldoorlog. Nederland is neutraal. Er komt een einde aan eeuwenlange wereldwijde alleenheerschappij van Europa. Veel strijd over de wereld. Gigantische massaslachtingen.  VS profileert zich als nieuwe wereldmacht; Amerikaanse troepen  steunen geallieerd front. Spaanse griep. Duitsland krijgt hoge herstelbetalingen opgelegd. Volkenbond ontstaat met 56 leden. Veel landen in Europa onderhevig aan een economische aderlating.UK bezet Palestina en zegt aan de zionisten toe dat zij er na de oorlog een Joods Nationaal tehuis mogen stichten. Hoogovens vestigt zich in IJmuiden en Fokker bouwt vliegtuigen in Duitsland.

OS       Werken + eten + slapen + kerk = Gehoorzamen aan:  Notabelen = Dominee + Pastoor + Notaris + Herenboer + Baas. De Woningwet van 1901 leidt tot dakloosheid door de krotopruiming. Ontkerking ontstaat.

1920 – 1929