1900 – 1909

 

BS       Eerste vlucht over de oceaan. Elektrische tram neemt plaats in van paardentram. Dieselmotoren in schepen. Ontginning van steenkool, daardoor eerste  gastarbeiders naar Nederland. Max Planck publiceert kwantumtheorie. Albert Einstein publiceert zijn relativiteitstheorie (meetkundige theorie over de zwaartekracht). Chemie ontwikkelt zich snel. Kunstmest uit ammoniak. Beginselen van Evolutiebiologie. Genetici ontdekken dat overerving van eigenschappen deels geslachtsbepaald is en dat de genen zich bevinden op de chromosomen.  Kerk richt zich ook op politiek en economie. Herbebossing in Nederland. Frankrijk, Engeland en Rusland sluiten defensief verbond waardoor Duitsland zich ingesloten voelt.

OS       Er wordt verder gewerkt aan een humanisering van de oorlog en aan een vreedzame oplossing van geschillen. In Den Haag wordt het Vredespaleis gebouwd. Grote groepen Joden trekken naar Palestina. Oprichting Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ontdekker van de TBC- bacil wordt geëerd met Nobelprijs.

1910 – 1919