Kenmerken van decennia in de 20ste eeuw

Deze ‘schets’ van de 20ste eeuw is belangrijk om het laatste stukje geschiedenis te kennen en te begrijpen. Het geeft een periode weer van grote veranderingen en snelle groei. Het lijkt onmogelijk om het Grote Plan te zien in die gebeurtenissen. De Onderstroom laat echter zien dat bewustzijn groeit en veranderingen tot stand komen.

Natuurwet: Daar waar een evenwicht verstoord wordt, zal, na verloop van tijd, een reactie volgen om het evenwicht weer te herstellen.

BS is bovenstroom, ontstaan door macht en / of economie waar velen in meegaan / door meegesleurd worden.

OS is onderstroom,  ontstaan door sturing vanuit het Universum of door weerstand van velen tegen misstanden, gebeurtenissen in de wereld, welke gebeurtenissen een natuurlijk evenwicht verstoren.

1890 – 1899