Bovenstroom – Onderstroom

Bovenstroom  is nog:

Macht, Geld, Consumptie, Eigenbelang, Economie

Politiek bedrijven in plaats van besturen.

Ondernemers lobbyen, netwerken en bepalen mede besluitvorming

Risico investeerders en Hedgefondsen bepalen mede

Beleggers bepalen, Banken bepalen

Ondernemers werken nog steeds in geheim samen

Farmaceutische industrie heeft grote macht.

De neutraliteit van de Gezondheidsraad staat ter discussie.

Producten worden gemanipuleerd, elementen worden toegevoegd om ‘verslaving’ te stimuleren.

Schaliegas m.b.v. chemicaliën uit de grond halen.

In China worden wolken lek geschoten met chemicaliën.

Nog steeds wordt de crisis verhaald op degene die ze niet veroorzaakt hebben

 

Onderstroom (die steeds groter wordt):

Steeds minder vertrouwen in politiek en bestuurders

Steeds meer de roep om echte democratie / vrijheid

Steeds meer de roep om een eerlijke verdeling

Steeds meer de roep om zorg voor natuur en milieu

Steeds meer de roep om openheid en transparantie

Steeds meer alternatieve werkwijzen ontstaan

Steeds meer roep om wijzigen financieel systeem

Steeds meer roep om andere politiek systeem

Steeds meer de roep om ‘met elkaar en voor elkaar’, niet meer ieder voor zich

Door o.a. sociale media komt steeds meer de stem van de onderstroom naar boven

 

Uitingen:

In voetbal komt sportiviteit terug (Respect) en worden maatregelen genomen tegen fraudes.

Bij vandalisme wordt men (of de ouders) aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade.

Aanpak van drankmisbruik en (soft)drugs.

Topsalarissen worden aangepakt, bonussen worden teruggedraaid.

Er zijn banken die kritisch zijn in waarin belegd wordt: geen oorlogsmateriaal,  kinderarbeid …

Steeds zuiniger auto’s met minder uitstoot CO2.

Steeds meer biologische en natuurlijke producten.

Steeds meer Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Steeds meer particulieren die actief worden in maatschappelijke initiatieven.

Steeds grotere bewustwording in politiek en financiële wereld dat het anders moet.

Onderdrukte volken zijn de grens van angst voorbij.

Politici keren de actieve politiek de rug toe

 

Verandering komt uit de onderstroom als de bovenstroom gevoed wordt door macht en het evenwicht verstoord wordt. Onderstroom zal daardoor bovenstroom worden.

2012: De wereld is aan het veranderen