2012: De wereld is aan het veranderen

Er komen al een hele tijd veel dingen aan het licht: Vervuiling van Moeder Aarde. Zelfverrijking. Corruptie. Verrijking ten koste van degene die het minder hebben. Manipulatie met geneesmiddelen, voeding en berichtgeving. Valse voorlichting. Onderdrukking. Misbruik en uitputting van grondstoffen. Macht. Het kweken van angst.  Crisis.

Het wordt nu ook als zodanig benoemd. Dat het aan het licht komt is nodig, dan kan er Licht bij komen;

 “een verandering, een handelen welke goed is voor het geheel en niet alleen voor de enkeling”

 Licht betekent dat er nu aandacht kan gaan komen voor bv een betere en eerlijker verdeling, ingrijpen in zelfverrijkingen, opstaan tegen onderdrukking, zuiniger zijn met grondstoffen, eerlijker handel, betere samenwerking, bv tussen alternatieve en reguliere geneeskunde, andere vorm van politiek bedrijven.

 

Moeder Aarde is ook aan het veranderen getuige de vele aardverschuivingen, uitbarstingen van vulkanen,  wateroverlast, branden en ander natuurgeweld.

Het lijkt wel of alles op zijn kop wordt gezet.

De cruciale vraag

De cruciale vraag is nu, gaat de geschiedenis zich herhalen of heeft de mensheid (jij en ik) geleerd van de geschiedenis, van de ervaringen in het verleden en past de mensheid (jij en ik) die ervaring toe. Of gaan we weer polariseren (de verschillen benadrukken en daardoor versterken, verder het dualisme in) of gaan we samenwerken om dat tot stand te brengen wat harmonie, rust en vrede voor iedereen brengt.

 

 

De Mens