Hulp en bescherming inroepen van De Violette Vlam

Mijn geliefde zuster. Mijn geliefde broeder. Wanneer er rust en stilte in uw zijn aanwezig is, mag u met uw aandacht naar het centrum van uw hart gaan. U kunt dit doen via uw chakra’s maar wanneer deze weg u niet bekend is, kunt de weg via uw rug tussen uw schouderbladen nemen. Of aan de voorzijde ter hoogte van de borstkas. Wanneer u klaar bent, gaat u uw hart binnen en het geestelijk hart bevindt zich ter hoogte van het 4de energiecentrum.

Mijn geliefde broeder. Mijn geliefde zuster. Vanuit het centrum van uw hart, mag u aan uw eigen innerlijke Christus of uw IK BEN in verbondenheid met het Lichtwezen dat u begeleidt, vragen dat de zegenende en helende werking van het Smaragdgroene Licht uw leven en uw zijn mag vervullen en in harmonie mag brengen. In de mate dat het voor u een aangename ervaring is.

Mijn geliefde broeder, Mijn geliefde zuster. Laat de stilte in uw gedachten en emoties blijven. Tracht niet zelf te bepalen in welke hoedanigheid of hoeveelheid de zegenende werking van het Smaragdgroene Licht uw leven zal vervullen. U zult krijgen in de mate dat u nodig heeft. U zult krijgen in de mate dat u het kunt verwerken. Blijf in het centrum van uw hart en voel, beleef, ervaar deze zegenende werking. Voel en ervaar dat door dagelijkse oefening, rust en stilte in uw zijn zal worden gebracht.

Mijn geliefde zuster. Mijn geliefde broeder. Wanneer er iets in uw leven aanwezig is dat u grote zorgen baart, mag u in het centrum van uw hart uw handen openen. En uw zorgen in uw handen plaatsen. Wanneer dit gebeurt is, mag u aan uw innerlijk zijn, uw eigen Christus Zijn vragen dat dit alles geheeld en in harmonie mag worden gebracht door de zegende werking van het Smaragdgroene Licht. Houd tijdens dit moment uw handen geopend en laat los.

Mijn geliefde broeder, Mijn geliefde zuster. Gun uzelf nog enige tijd in de zaligheid van deze energieën en deze stilte. Kom tot verbinding met wie u werkelijk bent en wanneer u klaar bent, ontmoet uzelf in waarheid in uw hart.

Mijn geliefde zuster, Mijn geliefde broeder. Wanneer u klaar bent, mag u rustig de ogen openen. Neem de tijd die u hiervoor nodig heeft en voel goed hoe uw voeten verbonden zijn met de aarde. Kom rustig overeind. Laat de eerste momenten, momenten van rust zijn en overhaast u niet.

Pagina's: 1 2 3 4