Hulp en bescherming inroepen van De Violette Vlam

 

Zorg dat u zich bevindt in een ruimte en tijd voor uzelf waar u in rust en stilte kunt zijn en verblijven.

Neem uw eigen ritme en uw eigen tijd en besef goed Mijn geliefde broeders en zusters, oefening baart kunst. Wonderen bestaan maar weet dat ieder menselijk wezen en ieder zielewezen stap voor stap door de evolutie gaat. Dat alles zich op het juiste moment en de juiste tijd zal openbaren.

Mijn geliefde broeder. Mijn geliefde zuster. Plaats uzelf in een positie die voor u het meest aangenaam is. Dit mag een zittende of een liggende houding zijn. Zorg er evenwel voor dat uw voeten in een goed contact met de aarde zijn.

Mijn geliefde zuster. Mijn geliefde broeder. Adem 7 x heel goed in en adem 7 x alles uit. Terwijl u inademt, neemt u de positieve energie in u op. Terwijl u uitademt laat u de spanning, de angst, de weerstand los. Terwijl u in en uitademt probeert u stilte te brengen in uw denken en in uw voelen. Tracht niet te denken wat u inademt en tracht niet met uw denken te bepalen wat u uitademt. Vertrouw op uw eigen innerlijk zijn dat dat wat nodig is, zal gebeuren. Blijf nu verder zeer rustig in en uitademen. Laat het in en uitademen zich tot aan uw lendenen uitstrekken. Adem niet oppervlakkig tot aan het middenrif. Adem goed en rustig en stil in en uit.

Violette Vlam

Mijn geliefde zuster, Mijn geliefde broeder. Wanneer u wenst, mag u nu het Violet Licht als schild van bescherming om u heen uitnodigen in uw leven. Deze uitnodiging is voldoende om het Violet Licht volledig rondom al uw lichamen te plaatsen. Het zal zich onder uw voeten verbinden met moeder aarde. Het zal zich ver boven uw hoofd verbinden met de hoogste trilling. De aanwezigheid van dit schild van Violet Licht beschermt u tegen invloeden van buitenaf Ronddwalende gedachten of emoties buiten u zullen geen toegang krijgen in uw denken, voelen of leven. Besef dan ook goed dat u dit schild van bescherming te alle tijde in uw leven mag uitnodigen en niet enkel in een moment van bewuste rust en stilte. Wanneer het schild van bescherming van Violet Licht rond heel uw aura wordt geplaatst, mag u als u dit wenst de Violette Vlam in heel uw aura uitnodigen. Te beginnen onder uw voeten en laat de Violette Vlam zo naar boven gaan tot boven uw hoofd en vraag de Violette Vlam om datgene wat niet van u is uit uw aura te verwijderen. Om datgene wat niet van liefde of licht is uit uw aura te verwijderen. Wanneer u wenst mag u de Violette Vlam vragen om datgene wat klaar is in uw leven, in uw zijn, te transformeren. Wanneer u op dit moment moeite heeft om rust en stilte in uw denken en uw voelen te krijgen of te behouden, kijk dan in uzelf, welke gedachte of emoties niet tot rust komen. Wanneer u duidelijkheid heeft omtrent deze gedachten of emoties, mag u deze in uw handen plaatsen. Wanneer u wenst mag u de Violette Vlam vragen om hier rust en stilte in te brengen. Of wanneer de tijd klaar is deze gedachten of emoties uit uw handen te verwijderen.

Pagina's: 1 2 3 4