Hulp en bescherming inroepen van De Violette Vlam

Tekst van St. Germain bij een introductie van de Violette Vlam in 2006.

Saint Germain: In eenheid verbindende meditatie.

Mijn geliefde broeders en Mijn geliefde zusters.

Alvorens deze meditatie of eender welke meditatie aan te vangen is het altijd goed om uw eigen IK BEN of uw eigen Goddelijk zijn te vragen om u te leiden, te begeleiden en u te beschermen. Tevens mag u altijd te allen tijde een Verheven Lichtwezen uitnodigen om u te begeleiden door deze meditatie heen, door deze innerlijke reis of de reis van het leven zelf. Op deze manier zult u op

een veilige wijze uw reis door uzelf kunnen aanvangen en beëindigen. U zult nieuwe wegen kunnen ontdekken en zien wat gezien mag worden. Horen wat gehoord mag worden en via het intuïtief weten tot een diepe wijsheid komen.

Mijn geliefde zusters. Mijn geliefde broeders.

Reeds meer dan een eeuw geleden heb Ik het gebruik van de Violette Vlam in het bewustzijn van de mensheid gebracht. Maar toch beseft men nog te weinig de zegenende en bevrijdende werking van het Violet Licht. Te weinig neemt de mensheid de tijd, de ruimte of de discipline om de Violette Vlam dagelijks te gebruiken. Nu het moment is aangebroken dat de poorten van het Christustijdperk worden geopend, zal alles in een versnelde trilling terecht komen. Het gebruik van de Violette Vlam is hierbij een zeer gezegend gebruik. De Violette Vlam is niet enkel een bescherming maar versnelt ook de bevrijding van alle karmische ladingen. Het versnelt de bevrijding van angsten, van indrukken. Het verwijdert de ballast uit uw leven zowel van een ver als een nabij verleden. Het enige wat er van de mensheid gevraagd wordt, is de discipline om dagelijks de zegenende werking van de Violette Vlam uit te nodigen in het leven. Zowel in de geest als in de vorm. Heeft u telkens wederkerende negatieve gedachten? Plaats hierin de Violette Vlam en ervaar zelf de bevrijdende werking. Voelt u zich angstig en komt deze angst van buiten uit? Wordt ze gevoed door een dreigende energie rondom u? Nodig dan de Violette Vlam uit in uw leven, rondom uw hele zijn. Rondom uw hele aura. Heeft u steeds wederkerende emoties die u maar niet los kunt laten of verwijderen uit uw leven? Nodig de Violette Vlam uit in uw leven en plaats deze overbodige emoties in de kern van het Violet Licht. Doe en ervaar. Tracht uzelf niet te overtuigen met woorden maar doe het met daden. Door het gebruik en het uitnodigen van het Violet Licht in uw leven zult u zelf haar zegenende werking kunnen ervaren en beleven. Want het is enkel door het beleven van het leven zelf dat u haar zegenende werking zult kunnen aanschouwen. En wanneer u deze zegenende werking in uw leven heeft ontvangen, laat dan de kracht van het Violet Licht gevoed worden door uw oprechte dankbaarheid. Want door de intentie van de ware dankbaarheid vermenigvuldigt de kracht van het Violet Licht 7x 7 keer in uw leven. Waardoor uw evolutie zich in een spiraal van 7x7x 7 keer sneller zal evolueren en bevrijden. Opdat u kunt komen tot een vrijheid van geest en lichaam. Tot het verhogen van de trilling van ziel en vorm.

Mijn geliefde broeders. Mijn geliefde zusters.

Ik reik u het volgende aan om de verbinding in eenheid in uzelf tot stand te laten komen. Enkel wanneer u de 7 energiecentra in uw eigen zijn in harmonie kunt verbinden zult u in staat zijn om u met de harmonieuze eenheid van het universum te verbinden en de ware verbintenis met al wat is te maken.

Pagina's: 1 2 3 4