Birgitte Bosch

Vanaf 1996 kwam ik steeds opnieuw op het pad van gidsen, helpers, begeleiders, engelen …

In 2006 kwam ik  in aanraking met Birgitte Bosch. Zij bracht mij de aanvulling die ik nog nodig had.

Birgitte Bosch ©. Birgitte M.P. Bosch is geboren met het telepathisch contact met Ascended Masters en groeide op met wie zij haar Hemelse Vrienden noemde: Jozef Van Arimathea en Clara. Birgitte was 25 jaar toen zij tot het besef kwam dat haar Hemelse Vrienden Ascended Masters zijn. Vanaf dat moment meldden zich al snel verscheidene Ascended Masters met de vraag om zowel persoonlijke als algemene boodschappen door te geven. Voor Birgitte begon toen een boeiende reis in haar eigen leven door de verbondenheid met de wonderbaarlijke wereld van vele Hemelse Vrienden.

Na jarenlang in stilte te zijn opgeleid door Ascended Masters begon Birgitte 12 jaar geleden met het doorgeven van persoonlijke Boodschappen voor een ruimer publiek. De tot dan ontvangen algemene- en ook sommige persoonlijke Boodschappen werden in 2005 gebundeld in het boek: “Hemelse Woorden”. Vanaf dat moment kwam Birgitte meer in openbaarheid en startte zij ook met het geven van lezingen waarin tot op dit moment ook korte persoonlijke- (voor de aanwezigen) en algemene Boodschappen ontvangen worden.

www.hemelse-woorden.be   Birgitte Bosch | Postbus 46 | 3990 Peer (B)

Ascended Masters