De Chohans benoemd

Chohans (Leiders) van de 1ste tot en met de 7de Zielenstraal

 1ste  Straal:                        Daadkracht, Bescherming, Wil

El Morya                             Mozes, Melchior, King Arthur,  Hermes Trismegistros,

El Morya

Pallas Athena

Blauw

2e  Straal:                            Wijsheid, Innerlijk weten

Kuthumi                             Farao Toetmoses, Balthazar,  St. Franciscus, Pythagoras,  Shah Jahan (Tai Mahal)

Mr Kuthumi

Tweelingziel:                        Klaarheid, Helderheid

Lady H. Clara                   Nefertiti, Heilige Clara, Brighid, Mumtaz Mahal (Tai Mahal),

Geel / Goud

Clara

3de Straal:                          Creatieve Intelligentie

Paul de Venetiaan         Paolo Veroso

Wit Roze

4de Straal:                         Hart, Ovoorwaardelijke Liefde, Gulden middenweg

Serapes Bey                      Hoge Priester van Atlantis, farao Amenhotep 111, Casper,  Confusius, Lao Tse,

Roze Wit

5de Straal:                          Logoische Intelligentie, Wetenschap,Waarheid

Hilarion                              Apostel Paul

Smaragd Groen

6e Straal:                            Devotie, Vrede, Toewijding, Dienstbaarheid

Jezus                                    Jezus  van Nazareth

Jezus

Tweelingziel:

Maria  Magdalena         Tuella (Priesteres van Goddelijke Liefde in Atlantis), Isis,  Maria Magdalena,

Maria Magdalena

Maria                                  Door in vrede te dienen,  in vrede zijn

Maria (Marah) Moeder uit het geslacht van Aron, Maria Fatima

Lady Nada

Robijn Rood

7e Straal:                             Al Chemie, Vrijheid, Mededogen, Transformatie, Ceremonie

St. Germain                      Hoge Priester van Atlantis, Profeet  Samuel, Jozef van Nazareth uit het  geslacht

                                              van David, Merlijn, Columbus,  Shakespear, Sanctus Germanus,  

!cid_375414808@28102010-261F

Quan Yin

!cid_375414808@28102010-2626

Joseph Van  Arimathea,  Leider van het Aquarius Tijdperk: herstel van de  Christusenergie op Aarde

Lemuria tijd: Hogepriester Rasjka,  (Dienaar van het levende Licht in de Bokaal)   Atlantis:

Zonnekoning, Abraham,  Plato, Joseph Van Arimathea  (Hoeder van de Heilige Graal, de man

die zijn Graf beschikbaar stelde voor Jezus, familie van Jezus en komend uit een geslacht

van koningen in de lijn Aaron, Oom van Maria).

Violet         

Joseph van Arimathea (2)                                       

Bijna allen waren in het leven van Jezus aanwezig!

 Bron: Birgitte Bosch©

Bekende Levens