Ascended Masters …..

Zij die, als wij nu doen, vele levens geleefd hebben, ervaringen en leringen hebben opgedaan – en in de praktijk gebracht – , daardoor Meester over zichzelf in het aardse leven zijn geworden en daarna Verlichting (Hemelvaart) hebben bereikt. Meesters in het Licht geworden. Zij maken deel uit van de Hemelse Hiërarchie en het Goddelijk Plan waaronder valt: Moeder Aarde herstellen en het Christus Licht / Christus Bewustzijn op Aarde terugbrengen.

Zij zeggen:

“Kijk niet naar wie wij waren maar voel wie wij nu zijn. Kom weer terug van denken naar voelen. Voel de energie, voel de Liefde. Voel de eenheid in alles”.

“Mensen hebben een vrije wil. Daarom, alleen wanneer zij onze hulp vragen, kunnen / mogen Wij helpen. Vraag dus. U bent nooit alleen. Er zijn altijd mensen om U heen, Wij zijn altijd om U heen.”

“Leer weer luisteren naar Uw hart, Uw gevoelens, Uw intuïtie. Dat is de plek waar wij elkaar ontmoeten.”

“Durf te geloven dat het waar is wat wij zeggen en waar wij voor staan”

Bron: Birgitte Bosch©

 

Het is heel bijzonder om onze voorvaderen tegen te komen in een portaal van de St. Servatiuskerk in Maastricht. In een grote boog boven een ingang van de kerk zijn zij in hout uitgesneden. Je voelt als het ware dat hier een verbinding tot stand wordt gebracht tussen voor –  en na de geboorte van Jezus. Een verbinding tussen Oud en Nieuw.

Het pad van de 7 Stralen