23 februari 2013 – 2

Algemene Boodschap van de Ascended Master  El Morya telepathisch ontvangen op 23 februari 2013 door Birgitte M.P. Bosch©

Vraag en antwoord: deel 2

Vraag 2: Als we naar voren komen dan zeggen we altijd: Ik Ben en dan je naam. Maar in het Frans zeg je ook niet je suis, je zegt je m’appelle. Waarom zeg je niet ik heet … in plaats van Ik Ben want je bent niet alleen je naam. Wat is dan de kracht van die Ik Ben aanwezigheid?

 

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
voel de energie stromen wanneer u zegt: “Ik Ben”. Voel de energie wanneer u zegt: “Ik heet”. In het dagelijkse leven zeggen de meeste mensen ik heet. Men stelt zich voor als ik heet, maar dan bent u een naam. Dan vormt u uw naam met letters uit het alfabet maar het is niet wie u bent. Wie u bent is werkelijk een stromende vibrerende energie. Het is reeds Jesus die aangaf: “Ik Ben de weg, de waarheid en het leven”. Want het is de weg van uw Hoger-Zijn die u vrijmaakt wanneer u zich voorstelt als Ik Ben. Want dan zegt u: Ik Ben… (uw naam). Zoals wanneer u zegt: Ik Ben goed, dat u zult voelen dat deze goede positieve energie in u begint te stromen. Wanneer u zegt: Ik Ben gezond zult u merken dat zelfs een ziek lichaam hierop gaat reageren want u geeft dan als het ware het commando om dit uit te voeren. Door te zeggen Ik Ben, voert u als het ware een commando uit aan energie. En Ik weet, zeer veel mensen hebben nog moeite om het commando aan energie uit te voeren. Men vraagt dit dikwijls zeer beleefd en zo krijgt men op een eerste twijfelachtige manier de energie in het leven. Maar hoe krachtiger men de energie durft vragen, hoe krachtiger ze zich ook manifesteert in het leven. Door te durven zeggen Ik Ben gevolgd door uw naam of gevolgd door een wens of datgene wat u wenst te plaatsen, durft u de energiestroom van uw Ik Ben Aanwezigheid in het leven te plaatsen. Het is dit wat grote Meesters doen. Het is dit wat ook grote magiërs altijd hebben laten zien. Zij regeren de energiestroom. Zij kunnen zelfs mee de natuurelementen beïnvloeden. En dit komt omdat wanneer men spreekt over Ik Ben en men identificeert zich ook werkelijk met deze Ik Ben energie, kunt u alles standvastig in het leven manifesteren. Vandaar dat het belangrijk is om dit te kunnen zeggen. Want uw Ik Ben Aanwezigheid is grootser dan u wel denkt. Het is de magiër die ook in u aanwezig is. Die met u verbonden is. En door te zeggen: Ik Ben de weg, de waarheid en het leven bewandelt u de weg van het meesterschap en durft u werkelijk de kracht en de energie in uzelf neer te zetten. Zo kunt u vragen aan het universum voor bepaalde energieën. Of u kunt zeggen: Ik Ben deze energie en wanneer u zegt: Ik Ben deze energie is deze energie reeds in uw leven aanwezig. Het is dus belangrijk om zowel de vraag te durven stellen maar ook vanuit uw eigen Ik Ben, vanuit uw Hoger-Zijn aanwezig te durven zijn in het leven.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
wanneer u zegt: ik heet gevolgd door uw naam, neemt u ergens een afstand van het leven maar ook van uw naam. Hoewel het belangrijk is om u niet te identificeren met uw naam, is het wel belangrijk om uw naam en de kracht erin te leren kennen. Want iedere naam heeft een bepaalde betekenis. Iedere naam heeft een kracht. Iedere naam betekent iets wat u hier in dit leven komt doen en in dit leven komt neerzetten. En een naam is dus ook belangrijk. En de meeste mensen hebben werkelijk de juiste naam gekregen. Dit wordt vanuit de ziel naar de ouders toe of zij die hierover beslissen enorm sterk bekrachtigd. Evenwel is dit niet bij iedereen het geval en dan zult u ook merken dat mensen werkelijk een naamsverandering willen, hun zielennaam aannemen of werkelijk een andere naam bekrachtigen. Dit is dan goed. Maar u heeft een naam meegekregen die een betekenis heeft en het is belangrijk om de betekenis van uw naam te leren kennen om ze zo werkelijk te kunnen bekrachtigen. En wanneer u zegt: Ik Ben, bekrachtigt u uw naam. Bekrachtigt u de betekenis die u in uw leven komt neerzetten. Vandaar dan ook dat het belangrijk is om het leven te durven omarmen en om u te durven identificeren met uw Ik Ben Aanwezigheid oftewel uw Hoger-Zijn.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
zeker in deze tijd is dit zeer, zeer belangrijk. Want het is een tijd waarin u het zelfbeeld meer en meer gaat loslaten om tot zelfbesef te komen. En dit zelfbesef is wie u werkelijk bent. En Ik vraag u dan ook om u de komende tijd werkelijk de vraag te stellen wie u bent want dikwijls identificeert men zich met het zelfbeeld. Maar dit zelfbeeld wordt gevormd door vele andere mensen. Want men is vrouw van, men is moeder van, men is vader van, men is broer van, men is zoon van, men is vriend van en zo verder. Men staat in zoveel relaties en deze relaties vormen dikwijls het zelfbeeld maar Ik stel u de vraag: “Wie bent u? Wie bent u werkelijk?” En wanneer u zich die vraag stelt, zult u zien dat het antwoord nog niet zo simpel te geven is. Want veel mensen voelen de verbondenheid niet met wie ze zelf zijn. Veel mensen beseffen nog niet wie ze zelf zijn. Ze hebben een beeld van zichzelf maar dit beeld is dikwijls illusionair. Dit beeld stemt dikwijls niet overeen met de realiteit. Daarom kom Ik tot u allen om u te helpen. Om werkelijk de realiteit hierin te kunnen zien en zo te kunnen komen tot zelfbesef. En wanneer u gaat beseffen wie uzelf bent, komt u vanzelf op de aanwezigheid van uw Ik Ben aanwezigheid uit. Uw Hoger-Zijn, uw lichtfrequentie, uw meester-zijn. Want wanneer u zegt: Ik Ben de meester in mijzelf zult u ook de meester in uzelf activeren.

En weet, Mijn geliefde broeders en zusters,
bescheidenheid is werkelijk één van de mooie deugden van het leven. Maar het is ook zo dat mensen dikwijls een valse bescheidenheid en nederigheid hebben geleerd. Men heeft dikwijls bescheidenheid en nederigheid geleerd zodanig dat zij die graag grootse dingen in het leven wilden, anderen konden onderdrukken. Deze onderdrukkende kracht blaas ik werkelijk met al Mijn kracht en met een windkracht weg want het is belangrijk dat mensen, hoewel ook in bescheidenheid en nederigheid, toch in dit groeiende zelfbesef kunnen komen en zo hun eigen pad van meester-zijn durven bewandelen. En door te zeggen Ik Ben de meester in mijzelf zult u deze meesterlijke energie in uzelf ook werkelijk activeren. En Ik vraag u dan ook: wees niet angstig om dit te zeggen want zeker in deze tijd tot en met de Zomerzonnewende van dit jaar staat de aarde in het teken van de Avatar-energie. In het teken van de meester-energie. Daarom vraag Ik u: bevestig deze energie in uzelf door te zeggen Ik Ben…(uw naam). Durf te zeggen Ik Ben deze meester-energie, Ik Ben deze lichtfrequentie. Ik Ben de meester In mijzelf. Zo opent u werkelijk als het ware de sluispoort van uw eigen Hoger-Zijn. Zo laat u uw eigen Hoger-Zijn toe in uw hart. Zodat u werkelijk kunt zijn wie u bent. Want nogmaals stel Ik u de vraag: wie bent u werkelijk? Wie bent u als u zegt: ik heet gevolgd door uw naam? Maar wanneer u gaat zeggen: Ik Ben en u blijft uzelf zo voorstellen en u blijft deze meesterlijke energie in uzelf bevestigen, zult u merken dat geest en lichaam hierin enorm groeien en dat de groeikracht hierin werkelijk toeneemt.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
voel dan ook werkelijk Mijn hand op uw aller schouder terwijl Ik uw bewustzijn hierin verruim. Want ook hier kan Ik uren en uren over verdergaan en leringen geven. Deze zullen verder nog volgen daar kunt u van op aan. Maar volg in deze tijd werkelijk de kracht die Ik u nu heb meegegeven en volg het inzicht dat Ik u hierbij meegeef. Maar meer nog vraag Ik u, zeg: “Ik Ben de meester in mijzelf. Ik Ben deze meesterlijke trilling. Ik Ben deze meesterlijke energie”. Wanneer u dit in stilte zegt, zult u voelen hoe het zich openbaart. Wanneer u het luid uitspreekt, zult u werkelijk voelen en ervaren dat de kracht van de meester in uzelf zal komen.