8 juni 2013

Algemene Boodschap van de Ascended Master Saint Germain  telepathisch ontvangen op 8 juni 2013 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
voel Mijn vreugdevolle hand op de aarde aanwezig. Want weet dat in deze tijd de frequentie van de Violette Vlam, het Violette licht, maar ook het licht in totaliteit verhoogd mag worden. En weet, u heeft nog enkele weken tot de komende zonnewende en deze zijn belangrijk. Maar ook de tijd erna is nog belangrijk. En Ik vraag u, wanneer het gaat om zonnewende-energieën, om drie weken voor de zonnewende-energie volop met de Violette Vlam beginnen te werken. Zeer intens voor uzelf maar ook naar de wereld toe. En Ik vraag om dan altijd de intensiteit van uw arbeid hierin, geestelijk of fysiek, te verhogen. Want drie weken voor een zonnewende, drie weken voor een solstice, verhoogt de trilling op aarde al om de aarde voor te bereiden op de reden van de zonnewende, van de solstice. Want iedere zonnewende draagt een bepaalde frequentie, een bepaald doel met zich mee en dit doel mag zich het komende half jaar gaan manifesteren op de aarde, in de mensheid. Weet dan ook, Mijn geliefde broeders en zusters, dat velen van u zeer hard gewerkt hebben het afgelopen half jaar en het was niet altijd een even eenvoudig jaar. Zeker voor spiritueel gevoelige mensen was het met momenten werkelijk een zeer, zeer moeilijk half jaar. Maar dit komt omdat het lichaam bijzonder sterk reageerde op de aarde-energieën en op de Avatar-energieën. Voor zij bij wie dit het geval was, zeg Ik: wees verheugd! Verheug u werkelijk op de komende solstice , op de komende zomerzonnewende. Want ze zal een totaal andere energie en een totaal andere vibratie brengen. En weet Mijn geliefde broeders en zusters ,dat  het meer dan 2000 jaar geleden is, dat de aarde een zodanig hoge energie en frequentie naar zich heeft toe gekregen  maar ook dat zoveel mensen en zielen klaar waren om deze frequentie te ontvangen. Voel dan ook de vreugde in deze tijd en weet dat deze zonnewende zeker zo belangrijk is als de afgelopen zonnewende. Want de midwinterzonnewende van 2012 is lang besproken en lang voorspeld. Maar wat men dikwijls niet beseft, is dat deze zonnewende die volgt zeker zo belangrijk is. Want de aarde komt dan werkelijk onder een sluier van Ascensie-energie. Maar deze ascensie-energie zal voelbaar zijn voor spiritueel gevoelige mensen en zielen en zal dan ook werkelijk, werkelijk een verrijking betekenen maar vooral ook een vreugdevolle tijd voor zij die zo bijzonder hard gewerkt hebben. Zo bijzonder veel hebben meegewerkt aan de verhoging van alles op aarde.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
weet dan ook dat u een zeer, zeer bijzondere tijd tegemoet gaat. Een bijzondere tijd in die zin dat u zeer mooie energieën naar u toe gaat krijgen, maar ook bijzondere dagen. En weet dat met de komst van de zonnewende-energie, ook de komst van bijzonder hoge trillingen naar de aarde wordt gebracht. En deze worden reeds bevestigd  in het teken van de 07/07 energie. Deze energie zal werkelijk in het teken staan van de rozenenergie, van de rozenlijnen en het herstel van bepaalde aspecten van het vrouwelijkheidsprincipe, naar de aarde toe. Deze energie zal doorstromen naar de energie van 20 tot en met 24 juli. Dit is belangrijk. Want dit staat in het teken van de Magdalena energie. Een energie die reeds begint te verheffen. Een energie die verheffend is vanuit het teken dat de Magdalena symboliseert. Zij was en is een verheffende energie. En voel dan ook in die bijzondere tijd de kracht van haar energie want zij zal vele mensen bijstaan in het teken van het verheffen van zeer vele aspecten. Zo krijgt men even een rustigere energiestroom om dan door te stromen naar de 08/08 energie. Deze energie zal bijzonder veel licht maar vooral ook duidelijkheid brengen. Duidelijkheid en duidelijke inzichten. Want deze zijn nodig in deze periode van de tijd vooral omdat men daarna doorsluiert, doorstroomt naar de 15/08 energie tot en met de 24/08 energie. En in dit teken verheft men zich, vanuit de goddelijke moederkracht die werkelijk aanvang neemt op 15 augustus. Dit is een zeer verheffende energie in het teken van de vrouwelijke ascensie-energie, in het teken van dat wat men op aarde de Goddelijke Moederenergie zal noemen. Het is dan ook werkelijk een zeer bijzondere tijd en een bijzondere zomer die u te wachten staat. En weet dat op het einde van de zomer met de overgang van de augustus naar de september energie, de aarde, de wereld werkelijk onder een prachtige blauwe deken zal staan. Een blauw licht dat werkelijk daadkracht in de vorm brengt, dat vele poorten zal openen voor deze hoge spirituele beleving, voor deze inzichten, voor deze energieën. Want de blauwe poort zal geopend worden en deze blauwe poort staat werkelijk stevig vergrendeld op de aarde, in de aarde-energieën. En zij worden dan ook werkelijk begeleid door  prachtige aardewezens, maar ook door zij die met de eerste zielenstraal verbonden zijn. Dit stroomt zo door naar de half september energie, waarin de herfstequinox een zeer belangrijke rol zal spelen. Voel, Mijn geliefde broeders en zusters, de komst van deze hoge frequentie, hoger dan de aarde in 2000 jaar heeft gekend. Vandaar dan ook dat Ik u vraag om werkelijk de Violette Vlam uit te nodigen. Om te leren deze energieën mee te sturen in deze tijd maar ook in de komende tijd. Want het komende half jaar zal de Violette Vlam werkelijk in frequentie verhogen tot zegening van ieder die haar uitnodigt en tot zegening van ieder die ermee leert werken. Want het komende half jaar zal dit werkelijk zeer, zeer nodig zijn voor velen, maar vooral zeer verheffend zijn voor velen. Want in het  teken van al deze energieën staat de Violette Vlam centraal de komende tijd om u allen te helpen. Om u allen te helpen bepaalde zaken te zuiveren, te transformeren maar vooral ook om naar een hoger niveau te verheffen. Weet dan ook dat met de komst van de komende zonnewende alles in het teken staat van een verheffende energie. En zij die het, het afgelopen jaar bijzonder zwaar hebben gehad. Zowel zeer veel fysieke kwaaltjes hebben ervaren maar ook dikwijls emotioneel of mentaal het moeilijk kregen, weet, verheug u want de komende energie zal u werkelijk verheffen en zal u zeer veel zegening, zeer veel vreugde geven. Anderzijds is het zo dat sommigen vanuit hun aarde energieën het in deze tijd iets minder moeilijk hadden. Daarom vraag Ik: wanneer het pont, wanneer de wacht gewisseld wordt, wees begripvol, help de ander, misschien meer dan zij voor u hebben gedaan, maar Ik vraag begrip. Ik vraag hulp voor en aan iedereen om zo tot een ware gemeenschap van broeders en zusters te groeien in het teken van de Violette Vlam en met de Violette Vlam om u allen heen.

Voel Mijn hand op uw aller schouder en weet, als uw Broeder wandel Ik naast u. In deze tijd, in iedere dimensie en op ieder niveau. Want vol vreugde Ben Ik bij u aanwezig. Vol plezier zal Ik u dienstbaar zijn. Met onvoorwaardelijke liefde zal Ik u bijstaan en weet, altijd Ben Ik aanwezig, bij u, bij uw broeders en zusters, want Ik Ben uw aller Broeder Saint Germain.