21 september 2013

Algemene Boodschap van de Ascended Lady Master Quan Yin telepathisch ontvangen op 21 september 2013 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, voel Mijn armen om u allen heen en voel Mijn aanwezigheid. Bij u allen, in alle energievelden, in alle lagen. Maar zeker ook in het aardeveld van de aarde. In het aardeveld dat met de mensheid verbonden is. Want in dit aardeveld staat in deze tijd werkelijk zeer veel te gebeuren. Het is verbonden met hogere energieën. En deze hogere energieën stromen in deze tijd volop naar het aardeveld toe. Dit etherisch aardeveld is zeer belangrijk want via het etherisch aardeveld vindt deze hoge energie een doorstroming naar de aarde en de mensheid toe. En een grote stroming zal dan ook werkelijk naar de aarde en de mensheid blijven stromen. Het blijft stromen zoals het al het hele jaar een constante stroom van energie is. En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, er zijn altijd bepaalde zeer krachtige en sterke dagen, tijden in een jaar aanwezig. En in dit jaar is het bijzonder krachtig en bijzonder sterk. En de zonnewendedagen zijn werkelijk een krachtige poort van energieën. Een toegangspoort van nieuwe mogelijkheden. Een toegangspoort voor het herstel van zovele zaken. Maar ook de herfst- en de lente-equinox kenden werkelijk een grote poort van verandering. En ook nu zal dit weer het geval zijn. Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, de herfst- en de lente-equinoxen liggen in het midden tussen de zonnewendedagen. En het is dan ook belangrijk dat u dit goed beseft. Want ieder middelpunt is belangrijk. En daar waar herfst- en lente-equinox betekenen dat dag en nacht even lang zijn, betekent dit een tijd van gelijkheid en een tijd van eenheid. Deze herfstequinox waar u nu doorgaat, betekent een tijd, een aankondiging van eenheid en verbondenheid. En het is deze verbondenheid met hoofdletter V, die in het teken van deze herfstequinox naar voor komt. Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, u heeft werkelijk een schitterende taal in uw contreien want uw taal kan zo ontzettend veel duidelijk maken. En weet dan ook dat de energie van de herfstequinox nog tot de midwinterzonnewende in het teken staat van de hoofdletter V. En vele zaken mogen werkelijk met een hoofdletter geschreven worden en de V is een zeer belangrijk teken in deze tijd. Het is sowieso een gelijkheidsteken. Het is een teken dat vrede en harmonie zal brengen. Want weet dat in deze herfstequinox en de tijd erna het startsein wordt gegeven voor het herstel van het Vrouwelijk-zijn. Het eerherstel erin. En dit is belangrijk want We beginnen met het herstel van het Vrouwelijk-zijn met een hoofdletter V. En wanneer u dan doorgroeit, zult u merken dat vrede, verbondenheid, vriendschappen, vriendelijkheid en zo verder belangrijk zijn en een grote mate van voorrang krijgen in deze tijd. U zult zich hier bewust van worden. Want in de dualiteit van het leven heeft men altijd een keuze. Men kan kiezen voor verdriet of men kan kiezen voor vreugde. Men kan kiezen voor vrede of men kan kiezen voor vijandschap. Men kan kiezen voor de vriend of men kan kiezen voor de vijand. En Ik vraag u: Mijn geliefde broeders en zusters om in deze tijd bewust positief te kiezen. Kies voor de vriend want een vriend maakt u blij. Uw vriendin zal u werkelijk verblijden en ga vooral voorbij aan vijanden. Want zij verspillen uw energie en zij gebruiken uw energie. En het is de bedoeling dat u uw vijand kunt omvormen tot uw vriend, tot uw vriendin en dan zult u merken dat alles in vrede en verbondenheid kan staan. Dat men niet ver weg is van elkaar maar dat men juist in verbondenheid met elkaar leeft. En Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, Ik vraag in deze tijd en Ik roep werkelijk in deze tijd op tot vriendelijkheid. Want het leven op aarde kent op zovele vlakken zoveel vijandigheid en deze vijandigheid hoeft niet te bestaan. Ze is werkelijk overbodig. Ze is werkelijk verspilde energie. Want u zult merken dat wanneer u vriendelijk bent tegen een ander u slechts 1% van uw totale energie gebruikt. Terwijl u meer dan 101% terugkrijgt. Want vriendelijkheid, vriendschappen, verbondenheid, het brengt u zoveel liefde. Het brengt u zoveel goeds. In tegenstelling tot vijandigheid. Dit verbruikt 110% van uw energie en laat u alleen en beroofd achter. Vandaar dat Ik u vraag: ga niet meer in op de uitnodiging tot vijandigheid. Niet via woorden, niet via gebaren, niet via energieën, niet via lichaamstaal. Op geen enkele manier. Laat vijandigheid aan u voorbijgaan zodanig dat u in totale vrede, vreugde en vriendelijkheid aanwezig kunt zijn. Zodanig dat de vriendelijkheid de energie hierin overneemt. Vriendelijkheid in een gebaar. Vriendelijkheid in een glimlach. Vriendelijkheid in woord en geschrift en zo verder. Want weet Mijn geliefde broeders en zusters, dat taalgebruik hierin ook belangrijk is. Het hedendaagse, moderne taalgebruik laat dikwijls te wensen over. Want ze kondigen eerder vijandschap aan dan vrede. En Ik vraag u: laat er juist herstel zijn. Herstel zijn van het vrouwelijk- zijn. Want het vrouwelijk- zijn in eer herstellen, brengt vrede en brengt vreugde. Het maakt een einde aan het verdriet. Het maakt een einde aan de dualiteit van de keuze tussen verdriet of vreugde. Vandaar dat Ik u vraag: kom werkelijk in de grote vriendschap. Kom werkelijk in deze verwantschappen. Kom werkelijk in deze verbondenheid, in deze vrede zodanig dat u niet ergens ver weg van bent maar wel juist dichtbij. Van binnen vanuit het vrouwelijke belevingsaspect. En dit vrouwelijke belevingsaspect is niet zozeer het lichaam maar wel de ziel. Wanneer men het vrouwelijkheids aspect tot eer herstel brengt en het terug herstelt op aarde, herstelt men niet enkel het vrouwelijk leven, het moederschap op aarde. Maar herstelt men ook juist het leven vanuit de ziel. Want de ziel is het vrouwelijkheids aspect. En de ziel staat voor de wijze vrouw. De vrouw die in dit alles de leiding mag nemen omdat ze de wijsheid in zich draagt. En eenieder die zich de weg laat wijzen door de betrouwbaarheid van de ziel, het vertrouwen erin plaatst, zal merken dat zij de wijze vrouw is die het leven creëert. Het leven schept en het leven op aarde tot stand brengt en in stand houdt. Vandaar dan ook Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters dat Ik u vraag om volop en bewust deze herfstequinox te beleven. En dit betekent dat veel verdriet mag Verdwijnen. Laat het werkelijk Verdwijnen want ook dingen laten Verdwijnen mag met de hoofdletter V in deze tijd geschreven worden. Zodanig dat het verdriet mag Verdwijnen met de komst van het eerherstel van het vrouwelijk- zijn. Want vanuit deze verbondenheid en het laten Verdwijnen van zovele negatieve zaken op aarde komt men tot de openbaring van deze vrouwelijkheidsbeleving vanuit de ziel in het leven. En dit Mijn geliefde broeders en zusters, is belangrijk in deze tijd. Het herstel van deze energieën. Het herstel van het verdriet naar de vreugde toe. Het herstel van zovele zaken op aarde. Dit is wat deze herfstequinox in zich mag dragen. En dit zal werkelijk zeer snel doorstromen naar de winterzonnewende toe die opnieuw een poort van mogelijkheden, van kansen en creaties zal zijn. Het is werkelijk een tijd om u in te verheugen. Om werkelijk de vreugde erin te brengen en u te verheugen. Blijf in uw vertrouwen. In uw vertrouwen van wie u bent. In het vertrouwen van uw vriendschappen. In het vertrouwen van uw verbondenheid. In het vertrouwen van uw verwantschappen. Want het verwantschap vanuit de ziel en de geest zal in deze tijd meer in openbaarheid komen en werkelijk vernieuwing brengen. Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, maar meer nog komen Wij werkelijk in het aardeveld met de hoofdletter V. Van de kracht van de Violette Vlam en het Violette Licht. Want ze brengen een transformatie die vrijheid, ware vrijheid brengt. En vandaar dan ook dat dit jaar werkelijk in het teken stond van de vogelenergie. Want ieder die met open ogen in de natuur heeft rondgekeken, heeft gezien dat er in deze periode en in dit jaar bijzonder veel vogels aanwezig waren op aarde. En dit was om u allen bewust te maken van deze prachtige vogels die vrede vertegenwoordigen. Maar ook die zo vrij zijn als een vogel in de lucht. Want wanneer een mens naar een vogel kijkt en men ziet vogels vliegen, denkt een mens: dat zou ik ook willen, zo vrij als een vogel in de lucht. De wind in de veren en zich laten meevoeren naar andere oorden, zich laten meevoeren op andere energieën. Dit is een wens die veel mensen naar de vogels en naar de ether sturen wanneer ze zoveel vogels zien en bewonderen. En daarom Mijn geliefde broeders en zusters, het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat er zoveel vogels waren. Want zij hebben juist in deze tijd, van deze evolutie, het verlangen geplaatst. Het verlangen naar vrijheid. Want het is belangrijk dat mensen terug geboren worden in hun verlangen naar vrijheid en om vrij te kunnen zijn. Want wanneer men vrij kan leven. Wanneer men in de vrijheid van het leven kan bestaan. Wanneer men vrij is om te zijn wie men is, is men altijd vrij om de eigen weg te bewandelen. Om het leven te leven en te beleven. Om de verwondering van de levenskracht erin terug te vinden en om zo alles te brengen tot wie men is. Want wanneer men werkelijk is wie men is, voelt men de verbondenheid, de verwantschappen, de eenheid van het bestaan. Dan voelt en ervaart men werkelijk deze gigantische stroom van energie en van het universum. Dan beseft men dat wanneer men is wie men is, dat men ook heeft wat men wil maar meer nog dat men altijd op de juiste weg aanwezig is.   Vandaar, Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, dat de Violette Vlam werkelijk zeer intens bij u allen aanwezig is. En op de aarde zeer intens aanwezig blijft. In haar dienstbaarheid. In haar verbondenheid met u allen. Want wanneer u met de Violette Vlam leeft, zult u merken dat uw verlangen naar vrijheid groter wordt. En Wij moedigen dit verlangen naar vrijheid werkelijk aan. Want wanneer u vrijheid heeft en wanneer u in vrijheid leeft, bent u vrij om te zijn wie u bent. Dan wordt op aarde zeer veel in eer hersteld. Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, voel dan ook werkelijk de zegening van deze tijd en weet dat de Godinnenenergie de Aarde niet zal verlaten. Integendeel. De Mensheid zal de Godinnenenergie op een nieuwe maar ook op de oude manier terug leren kennen. En zo bepaalde frequenties deze zomer in het teken stonden van de Moeder-Godin, zo zullen in het teken van de komende tijd de Godinnenenergieën in het Vrouwelijkheids aspect aanwezig zijn. Want vergeet niet: op aarde kent u het aspect van de maagd, de moeder en de wijze vrouw zoals men dit ook in het mannelijkheids aspect kent. Maar in deze tijd, vanuit de herfstequinox zal werkelijk de kracht van de Godin-Vrouw naar voor worden gebracht. Zodanig dat de weg wordt geopend, wordt vrijgemaakt voor de totale kracht van de ziel. Want wanneer mensen terug durven leven vanuit hun ziel, durven ze leven vanuit hun hart, vanuit hun liefde, vanuit hun wijsheid. Want in de ziel is alles aanwezig om te kunnen integreren met het Hoger-Zijn. Want uw ziel wijst u de weg. Uw ziel wijst u naar de bron en uw ziel helpt u om dit alles te kunnen integreren in het leven. Vandaar Mijn geliefde broeder, Mijn geliefde zusters, vraag Ik u werkelijk: verheug u! Verheug u in deze tijd en verheug u in de komende tijden. En hoewel het soms een moment van verdriet zal betekenen, vraag Ik u om het verdriet snel los te laten en te transformeren in vreugde. Hoewel u soms een moment van eenzaamheid zult beleven, vraag Ik u: laat de eenzaamheid los en transformeer ze naar uw verbondenheid. Uw verbondenheid met uw broeders en zusters. Want weet, broeder- en zusterschappen zullen terug in ere worden hersteld. En dit vanuit de levende geboorte van de Godinenergie. Vanuit het vrouwelijkheids aspect. Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders, vandaar, voel dan ook dat Ik werkelijk de poort open. En Ik open de poort om de Magdalena-energie terug in het aardeveld te plaatsen. Want velen kennen Haar als de verpersoonlijking en de opstanding van het Vrouw-Zijn. Zij die vanuit Haar incarnatie, vanuit Haar Meesterlijk-Zijn de wijsheid van de vrouw bezat. Vanuit de kracht van de ziel en dit in geest en in de vorm. En zoals Zij een groot voorbeeld is voor velen, zijn ook vele anderen dit. Want meerdere vrouwen, meerdere mannen hebben dit bereikt. Het is dan ook belangrijk te weten dat wanneer de Godin het Vrouwelijkheids aspect naar voor brengt, dat dit is voor iedereen op aarde. Voor vrouwen, voor mannen, voor jongens en meisjes. Voor de natuur, voor het dierenrijk, voor de sterrenhemel, voor de zon en voor de maan, voor iedereen. Zodanig dat er terug balans en evenwicht is. Want wanneer de maagd, de moeder en de wijze vrouw in evenwicht zijn en het mannelijkheids aspect erin in evenwicht komt, zal men merken dat de natuur en de aarde in evenwicht en balans komen. Want om de aarde en de natuur in evenwicht en balans te brengen, is het belangrijk dat de mens zichzelf in balans brengt. Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, voel en ervaar dit dan ook alles. Voel de vriendschappen in deze tijd, de nieuwe en de oude. Voel de verbondenheid in deze tijd, een nieuwe en een oude. Voel de verwantschappen die zich terug kenbaar maken, de nieuwe en de oude. En voel, voel en ervaar werkelijk de vreugde in dit alles. Vandaar dat Ik u vraag: wees vriendelijk! Want een vriendelijke glimlach kan wonderen doen. Een vriendelijk gebaar heelt de wereld en het leven van de ander. Een vriendelijk woord kan een ander werkelijk tot een ander niveau verheffen. Want Vriendelijkheid Verheft de energie. Daarom vraag Ik u: kies nooit voor een vijand of vijandigheid maar kies voor de vriend, de vriendin, de vriendschap. Kies voor vriendelijkheid. Ze vraagt veel minder energie dan andere zaken en ze geeft zo ontzettend veel meer terug. Aan uzelf maar vooral ook aan de wereld. Laat er vriendelijkheid en respect zijn in ieder woord, in ieder gebaar. Dan is deze tijd werkelijk een verademing voor de aarde. Want wanneer de aarde gaat door het teken van de Godin-Vrouwelijkheid, vanuit het herstellen, het eerherstel, het Vrouw-zijn, het herstellen van de ziel op aarde, zal men werkelijk verademing vinden in het leven. Want voor zij die deze fase werkelijk ten volle doorvoelen, in hun dienstbaarheid en in hun vrijheid willen komen en zeggen: ja, ik wil, zullen merken dat zij naar de komende zonnewende toe werkelijk verademen en een verademing vinden in hun leven. Een nieuwe levensadem. Een nieuwe levensenergie. Een levensenergie die zal bekrachtigen. Die werkelijk de vreugde zal bevestigen en de vrijheid erin brengt. Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, in het teken van dit alles plaats Ik ook de kracht van Mijn vergiffenis. Want om werkelijk te vergeven en te vergeten is vergiffenis nodig. Ik zal u hier allen in begeleiden. Ik zal u tonen hoe u dit kunt. Wanneer u werkelijk, werkelijk vergiffenis schenkt, vergeeft en vergeet u de gebeurtenis. Voel dan ook de kracht van vrijheid in deze tijd want door te vergeven, door te vergeten en door werkelijk vergiffenis te brengen, maakt u uzelf vrij. Vrij van de herinnering, vrij van de oorzaak, vrij van de gevolgen. In het teken van deze vrijheid en deze herfstequinox sta Ik u allen in grote vreugde terzijde en dit vanuit de verbondenheid van Ons aller Licht groet Ik u als Quan Yin.