17 augustus 2013

Algemene Boodschap van de Ascended Lady Master Maria (Moeder) telepathisch ontvangen op 17 augustus 2013 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
voel Mijn vreugde, voel Mijn zegening, voel Mijn dankbaarheid maar vooral ook Mijn onvoorwaardelijke liefde. En zoals reeds eerder geduid, kent liefde zeer vele facetten, zeer vele gezichten, zeer vele aspecten. Zoals de Godin zeer vele aspecten, vele gezichten en vele uitdrukkingen kent. Zoals de God-energie vele gezichten, vele aspecten, vele uitdrukkingen kent. En zo is het met alles in het leven en met iedere levensvorm. Namelijk dat er verschillende uitdrukkingen zijn, verschillende mogelijkheden en dat iedere eigenheid weer andere eigenheden in zich draagt. En dit alles is belangrijk. Want dit alles draagt bij tot het grote geheel. Tot het vormen van de mensheid, tot het vormen van de lichtschakel tussen mensen en Lichtwezens. Dit alles is de schakel van het groeien van het mens-zijn naar het lichtbewustzijn. En in deze tijd wordt het lichtbewustzijn werkelijk geactiveerd en naar een hoger niveau gebracht. En velen van u hebben dit reeds gevoeld in de aanloop naar deze periode toe. Ook juli stond in het teken van hoge instromingen van energieën en velen merkten dan ook dat men ’s nachts bijzonder veel droomde of dat men ’s nachts bijzonder veel reisde. Men was bij elkaar ‘op bezoek’ en dit is goed. Want vanuit de geest is een verbondenheid en een verwantschap aanwezig die het fysieke gedeelte dikwijls overstijgt. En wanneer men vanuit de geest, vanuit de ziel samenkomt in deze onvoorwaardelijke liefde zal men deze ook in het mensenleven meer en meer ervaren en beleven. Want het laat altijd een hunkering achter, het laat altijd een verlangen achter. Telkenmale iemand geraakt wordt vanuit het zielenbewustzijn, vanuit de Ik Ben aanwezigheid blijft er bij deze persoon in het mens-zijn een hunkering, een verlangen achter. En dit is goed want het is de bedoeling dat deze hunkering, dit verlangen ingevuld wordt.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
Ik vraag u dan ook om zovele dogma’s die men geleerd heeft in de aanloop naar deze tijd toe los te laten. Vanuit opvoeding, vanuit cultuur, vanuit kerk, vanuit maatschappij en vanuit macht heeft men u zo ontzettend veel geleerd, wat werkelijk dogma’s en indoctrinaties zijn, en die uw vrijheid als mens beperken. Maar het is juist de bedoeling dat de mensheid terug vrij is. Vrij om te leven. Vrij om te zijn wie men is. Vrij om samen te komen en vrij om werkelijk in deze energie en trilling te staan. Deze tijd activeert dat enorm. En deze tijd betekent ook dat velen van u inspiraties zullen krijgen die soms het menselijk verstand te boven gaan. Velen zullen de behoefte ontwikkelen om bepaalde oude zaken voorbij te laten gaan. Velen zullen een behoefte krijgen aan een nieuwe woonst of een nieuwe woonplaats. Relaties kunnen veranderen in het teken van dit licht en in het teken van deze liefde. Want wanneer de ene bijzonder hoog gaat in trilling en de ander in een veel lagere frequentie wenst te blijven, kan dit een wig drijven in bepaalde relaties. Niet bewust, zeker niet gedaan om te kwetsen maar wel omdat men dan uit elkaar kan groeien. Want ieder heeft een eigen taak in het leven. Ieder heeft een zielenbelofte gedaan om te volbrengen en het is belangrijk dat men de vrijheid heeft en de vrijheid krijgt om dit te doen. Vandaar dan ook dat zeer vele zaken tot vernieuwing en verandering worden gebracht. Maar weet, Mijn geliefde broeders en zusters, al de inspiratie, de initiatieven die in deze tijd intuïtief naar u toe worden gebracht, zullen een gigantische verbetering in uw leven maar ook in het mondiale leven naar voor brengen. Want dat waaraan men dikwijls vasthoudt, is dikwijls een vasthouden vanuit denkbeelden, vanuit dat wat men geleerd heeft en vanuit dat wat men naar voor wil brengen. Maar men ziet dikwijls niet dat het vasthouden aan oude zaken en oude patronen juist de vrijheid in de weg staat en het veel zaken juist bemoeilijkt of belemmert. Het is niet de bedoeling om te bemoeilijken of te belemmeren maar juist om nu werkelijk tegen lichtsnelheid vooruit te gaan.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
wanneer mensen samenkomen in liefde is het altijd goed. Wanneer mensen handelen in liefde is het altijd goed. Wanneer men komt in de intentie van liefde is het altijd goed. Vandaar dan ook dat Ik vraag dat er niet geoordeeld of veroordeeld wordt want wanneer mensen samenkomen in liefde is het altijd goed. Liefde vanuit de geest of liefde in de vorm. Het is goed. Laat bepaalde zaken in deze tijd werkelijk tot openheid en tot heling komen. En weet, Mijn geliefde broeders en zusters, dat het werkelijk tijd is dat men terug begrijpt wat het betekent om de liefde te bedrijven. Om werkelijk naar liefde te handelen en liefde neer te zetten. Om dit in geest en in lichaam te beleven. Om dit alles terug in evenwicht te brengen. Want de energie van de Godin zal dit alles mee terug bewerkstelligen. En dit is goed want het brengt balans, het brengt evenwicht. Weet dan, wanneer men samenkomt in liefde is het altijd goed.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
verheug u werkelijk in deze tijd en voel Mijn dankbaarheid met u allen. Want deze tijd is gezegend. Want de trilling, de frequentie, de resonantie van de aarde gaat in deze tijd zo ontzettend bijzonder hoog. Zo hoog als men in 2000 jaar niet heeft gekend. Dit betekent ook het afsluiten, het werkelijk afsluiten van het Vissentijdperk. Het tijdperk dat in frequentie stond van mannelijke energie maar ook dikwijls van een onderdrukkende machtsenergie. Dit alles mag in het verleden rusten. Dat tijdperk wordt werkelijk afgesloten zodanig dat Aquarius ten volle tot leven kan komen. En dit is belangrijk. Want weet, Mijn geliefde broeders en zusters, dat de afgelopen 15 augustus (2013) er werkelijk een energie geactiveerd is die zodanig hoog gaat in trilling dat het een activatie tot in uw lichaam zal betekenen. Vandaar dan ook dat u dit voelt en dat u dit ervaart. Maar weet, datgene wat u nu vanuit de geest tot stand brengt, datgene wat u nu vanuit de geest naar voor brengt, datgene waar u nu naar hunkert, datgene waar u nu naar verlangt, zal zich in de nabije toekomst mogen manifesteren. Weet dat deze energieperiode vooral geestelijk zeer openbarend is maar dat de tijd erna erin zal bestaan om het in het leven neer te zetten. Om het werkelijk in de vorm, in de materie te brengen.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
het zal u dan ook niet verwonderen dat in deze periode tot en met 24 augustus er ook een volle maan zal zijn. En deze volle maanenergie zal de energieën nog versterken. Want in de volle maanenergie wordt alles naar een hoogtepunt gebracht. Dat is het krachtigste punt in deze cyclus van deze krachtige Godinnenenergie die vanuit de moederkracht geactiveerd wordt. In een later stadium zal dit alles ook vanuit het vrouwelijk-zijn en mannelijk-zijn geactiveerd worden. Maar de moederenergie is op dit moment werkelijk zeer belangrijk. En het is dan ook de Godin-Moederenergie die naar voor komt want zoals de aarde-moeder het leven geeft en het leven schenkt, zo is ook deze Moederenergie van de Godin levend schenkend. Ze vernieuwt levens, ze laat de nieuwe levensenergie geboren worden. Ze schenkt het leven, het leven vanuit de intentie en het licht zoals het bedoeld is. En dit is waar velen zich mee zullen kunnen verbinden. Velen voelen dan ook in deze tijd de verbondenheid want ze werken samen met Ons en met zeer vele anderen.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
in het leven is het niet altijd even eenvoudig. Maar wanneer het niet eenvoudig gaat, weet dan dat er altijd een wolk voorbij komt. En deze wolk staat symbool voor geestelijke inspiratie maar ook uw geesteskracht. Want vanuit uw geesteskracht kunt u werkelijk deuren openen maar ook zeer vele zaken veranderen. En het is dan ook de bedoeling dat wanneer de wolk zich aanbiedt en voorbijkomt in uw leven dat u er ten volle opspringt. En dit vraagt met momenten werkelijk totale overgave, wat voor de mens één van de moeilijkste opdrachten is. Maar toch vraag Ik u: wanneer dit zo is, geef u over aan deze prachtige wolk in uw leven, geesteskracht genaamd, want ze zal u werkelijk verder helpen. En wanneer u durft overgeven aan de grootsheid van uw geesteskracht maar ook het innerlijk weten erin. En u durft meestromen met de energieën van uw leven, met dat wat voor u bestemd is, en u durft werkelijk uw weg te laten openbaren, zult u merken dat het niet moeilijk is om op de wolk te springen, integendeel.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
de energie die nu op aarde aanwezig is en die nog in verhoogde trilling naar de aarde zal komen, is als het ware deze wolk. Ze biedt u uw geesteskracht terug aan. Het terug herboren worden en levensenergie vinden in uw geesteskracht vanuit een hoger niveau. En deze energie biedt u de mogelijkheid en de kansen om werkelijk uw energieniveau vanuit de geest op een ander niveau terug te laten resoneren. Het is een resonantie zoals zelden gezien op de aarde, zeker in deze tijdperken. Vandaar dan ook dat Ik u vraag: maak hier ten volle van gebruik. En sinds 15 augustus (2013) zijn er zeer veel kleine wolkjes naar de aarde gekomen. Een wolk voor ieder persoonlijk, voor ieder individu. Maar naarmate de energie stijgt en de energie in kracht toeneemt en haar volste punt zal bereiken tijdens de volle maan, zal men merken dat al deze wolken gaan samenkomen. Ze worden één grote energetische wolk. Een enorme energetische wolk van geesteskracht en van liefde. Van onvoorwaardelijk zijn en vooral ook van verbondenheid en van eenheid. Want ze kondigen het tijdperk van de eenheid terug aan. Ze kondigen het tijdperk van verbondenheid terug aan. Van hernieuwde vriendschappen en vernieuwde vriendschappen. Van hervonden liefdes en liefdes die elkander terug werkelijk zullen herontdekken. Dit alles gebeurt de komende dagen. En deze wolken worden samengebracht in één grote wolk. En wanneer deze wolk van energie, deze wolk van hoge resonantie, de hoge wolk van onvoorwaardelijke liefde naar de aarde komt, zal het niet moeilijk zijn om er op te springen. Want ze zal werkelijk de aardebodem raken. Vandaar dat iedereen die op dat moment in goede intentie staat, iedereen die naar een ander uitzendt ”ik heb u lief”, iedereen die een vriendelijk woord, een vriendelijk gebaar of welke vorm van liefde ook naar voorbrengt, automatisch op deze energetische wolk zal meegaan. Een wolk van eenheid en verbondenheid. Niet meer individueel maar wel mondiaal. Een wolk waarin liefde werkelijk de taal is die men spreekt. Het is deze grote gigantische eenheidswolk die de aarde bereikt tijdens de volle maanenergie die komt (21/08/2013). Vandaar Mijn geliefde broeders en zusters, laat ze werkelijk naar u toekomen en mis deze kans niet. Want het is werkelijk een gezegende tijd. Het is een tijd waarop u gewacht heeft. Het is een tijd om te openbaren. Het is een tijd om u te bevrijden. Bevrijd u werkelijk van het juk van oude gewoonten. Sommigen zullen zich als het ware letterlijk bevrijden van de ketenen van het verleden waaraan zij waren vastgebonden. En dikwijls bestaan deze ketenen uit ideeën, uit dogma’s die men geleerd heeft als mens maar in deze tijd niet meer hoeven te bestaan.

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
weet dat er een tijd op aarde is geweest dat de God en de Godin werkelijk harmonieus en in onvoorwaardelijke liefde samenleefden. En men besefte dat men zowel de Godin- als de Godenergie nodig had voor de balans en het evenwicht van het leven op aarde. Maar omwille van verschillende factoren is men dikwijls deze balans uit het oog verloren. Door de dualiteit in het leven heeft er heel dikwijls een strijd bestaan tussen mannelijk en vrouwelijk. Niet enkel tussen de geslachten onderling maar ook in zichzelf. Laat in deze tijd alles weer in eenheid bestaan. Laat er weer balans zijn. Het ene niet belangrijker dan het andere maar wel juist in liefde, in evenwicht en in balans. Want wanneer men hier balans inbrengt, brengt men terug balans in het leven. Herstelt men de levensenergie, de levenskracht maar ook de levenskwaliteit.
En weet Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters, dat er zo ontzettend veel dogma’s, indoctrinaties enz. in de wereld aanwezig zijn. Zo ook wanneer men spreekt over Mijn incarnatie als Maria, de moeder van Jesus en de vrouw van Jozef van Nazareth. Men spreekt van een onbevlekte ontvangenis en men spreekt hierover omdat men op die manier de geesteskracht van de hogere geest wenst te benadrukken. Maar ook omdat men in andere tijden heeft geprobeerd en nog altijd probeert om het vrouwelijkheidsaspect en de vruchtbaarheid van de Godin te ontkrachten. Men heeft het naar een mannelijk Godtijdperk gebracht waarbij het vrouwelijke ontkracht werd, zelfs dikwijls verkracht werd. Maar weet, wanneer men dit doet, staat men zelf ver van de kracht. In deze tijd is het belangrijk om de kracht te herstellen maar om ook terug in ere te brengen. Want wanneer men stelt dat vanuit het vrouwelijkheidsaspect het samenkomen een slecht iets zou zijn, eindigt men het leven. Vandaar dat men vanuit de dogma’s heeft voorgesteld dat het samenkomen in de vorm enkel mag om nieuw leven te creëren. Maar het voorstellen van de onbevlekte ontvangenis, is het creëren van een nieuw leven vanuit de geest, dat ook belangrijk is. Voel dat Ik hier Mijn energie in breng. Zodanig dat Ik herstel kan brengen in zowel het samenkomen in de vorm vanuit het lichamelijk bedrijven van de liefde maar ook vanuit de geest.
En let wel Mijn geliefde broeders en zusters, dat zeer velen zich soms vergissen tussen lustgevoelens of ware liefdevolle gevoelens. Wees hierin alert. Maar wanneer u werkelijk komt tot het bedrijven van de liefde, komt men tot een hoger niveau in zichzelf, met zichzelf, met een ander en via een ander. Zowel vanuit een lichamelijke beleving maar vooral ook vanuit de geest. En wanneer men dit alles weer in ere herstelt, herstelt men ook het leven. Want of men nu samenkomt in de vorm of men komt samen in de geest, wanneer men werkelijk de liefde bedrijft, liefde alom aanwezig laat zijn, zal het nieuwe leven geboren worden.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
voel dan ook Mijn armen om u allen heen. Voel Mijn onvoorwaardelijke liefde terwijl Ik dit bij u allen kom herstellen. Zodanig dat men terug vrij is om in liefde samen te komen, zonder schuldgevoel, zonder schaamtegevoel. Zodanig dat men terug liefde durft spreken en liefde durft beleven. Want wanneer men zich kwetsbaar voelt in een harde wereld is het moeilijk om liefdevol, zacht, kwetsbaar en teder te zijn. Maar toch is dit de energie die Ik nu activeer. Want het is belangrijk dat men de hardheid achterwege laat en dat men terug in de volle kwetsbaarheid durft te komen staan vanuit tederheid en liefde. Want weet, deze aspecten vormen juist de grootste kracht van het bestaan. Want ze zijn de toegang naar het leven zelf. De toegang naar de levensadem. De toegang naar het geboren worden in deze nieuwe tijd in deze liefde.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
laat niemand ooit zeggen dat liefde niet belangrijk is want zonder liefde houdt de mensheid op te bestaan. Zonder liefde kan een mens niet ademen. Want liefde is levensadem. En vanuit het Godinnen-aspect, vanuit de moederkracht breng Ik deze zorgzaamheid voor elkaar terug naar voor. Want het is belangrijk dat de moederenergie terug op aarde hersteld wordt zodanig dat moeders terug ten volle in hun moederrol kunnen staan. Want het is niet altijd eenvoudig in deze tijd om de moederrol op te nemen. Maar ook vaders kunnen deze moederrol op zich nemen en Ik vraag dan ook: dat wie ook in welke rol staat, de moederenergie terug op aarde herstelt. Zodanig dat er zorgzaamheid en tederheid is. Zodanig dat er geborgenheid is. Dat iedereen zich geborgen voelt in de energie van de moeder want dat is een belangrijk aspect van de Moeder-Godin. Ze biedt veiligheid. Ze biedt geborgenheid. Ze biedt tederheid. Ze biedt de juiste voedingsbodem voor het leven op aarde door het geven van liefde, gelijkheid en vrede. Voel dan ook Mijn armen om u allen heen. Voel dat Ik u meeneem in de kracht van de Moeder-Godin. Voel dat Ik u meeneem in de weidsheid van het kosmisch aspect ervan. Want niet één iemand symboliseert de Moeder-Godin, niet één iemand symboliseert de naam Maria maar wel zeer, zeer vele Lichtwezens. Zeer vele vrouwen en mannen, zeer vele mensen samen vormen deze kracht, deze inwijding. En samen zullen zij dan ook in deze tijd werkelijk ontwaken op deze prachtige wolk van eenheid en liefde die de aarde ten volle zal bereiken in de volle maanenergie van de komende tijd. Voel dan ook hoe dit alles doorstroomt.
En weet Mijn geliefde broeders en zusters, eens men het werkelijk voelt, eens men het één keer ervaren heeft, zal men altijd terug de hunkering naar dit gevoel bewaren. En er altijd naar terugkeren want het is dat wat u vervult. Het is dat wat u gelukkig maakt. Het is dat wat u vrede geeft. Het is dat wat u in uw onvoorwaardelijke liefde brengt. Voel dan ook Mijn hand op uw aller schouder en weet dat Ik samen met u op uw wolk aanwezig zal zijn. Dat bij niemand van u de wolk voorbij zal gaan want Ik maak u attent. U, uw geliefden, iedereen die mee wil. En weet het zal een bijzonder grote wolk van eenheid, bewustwording en liefde zijn. Voel dan ook Mijn hand op uw aller schouder en weet vanuit deze Moeder- Godin energie ben Ik bij u allen aanwezig met Mijn hand in uw hand als uw aller Zuster Maria.

 

 

 

En ook het Verheven Lichtwezen Lady Venus verbindt zich met ieder van ons. Ze plaatst Haar energie erin. En met zowel de hand van Lady Venus als Moeder Maria op uw schouder zult u in de energie van uw geesteskracht geplaatst worden. En u mag dit visualiseren als een prachtige wolk. En het is een wolk die u zal dragen. U hoeft niet bang te zijn van deze wolk want het is werkelijk een wolk die zeer krachtig is en die u overal veilig doorheen draagt. Durf gewoon vol overgave op uw wolk te gaan zitten. En de komende tijd zeker tot 24 augustus zullen Moeder Maria en Lady Venus ons begeleiden. Het is een goede tijd om vragen te stellen en om tot inzichten te komen. Het is een goede tijd om de geesteskracht verder te ontwikkelen en bewust te worden, dit van op deze energetische zeer sterke wolk. U kunt zeggen dat deze wolk als het ware een krachtige energie is die deze tijd symboliseert. Durf u er aan over te geven. Durf ermee op reis te gaan, de wereld te verkennen, nieuwe zielen en andere mensen te ontmoeten. Terug te leren kennen of juist nieuwe vriendschappen af te sluiten. Het is een tijd van bewustwording vanuit de geest die naderhand in de vorm zal doorstromen. Terwijl we allemaal rustig in- en uitademen brengt Lady Venus Haar energie erin en verbindt Ze al onze wolken tezamen. En wordt het één grote energetische wolk waarop iedereen plaats genoeg heeft. Iedereen mag zichzelf zijn, iedereen behoudt zijn privacy maar toch bestaan wij in grote eenheid. Een Eenheid die de komende tijd mag blijven bestaan en ook daarna. Iedereen met zijn eigenheid, met zijn eigen kleur, met zijn eigen aspect vanuit die privacy maar wel in die verbonden eenheid van liefde van deze tijd. En probeer u de komende dagen werkelijk iedere dag even te verbinden met uw eigen energetische wolk van geestesbewustzijn, van uw geesteskracht en zeker met de volle maanenergie komende week. Verbind u want dan zal er werkelijk een grote mondiale verbondenheid, eenheid van liefde bestaan. Lady Venus en de Ascended Lady Master Maria blijven ons hierin begeleiden.

kleine voetnoot: Ook al zijn deze data voorbij, de energie blijft stromen en de mogelijkheden blijven bestaan. Zeker in de volle maanenergie van de komende tijd. Maar Boodschappen overstijgen tijd en ruimte en wanneer u het gevoel of verlangen heeft dat in de Boodschap naar voor komt, spring dan gewoon op uw wolk van geestkracht om alles verder te laten openbaren.
veel plezier Birgitte