04 mei 2013

Algemene Boodschap van de Ascended Lady Master Maria Magdalena telepathisch ontvangen op 4 mei 2013 door Birgitte M.P. Bosch©

Mijn geliefde zusters, Mijn geliefde broeders,
voel Mijn armen om u allen heen en voel Mijn vreugde en Mijn zegening. Want weet enkele dagen geleden, volgens uw telling van de kalender, heb Ik een sleutel in het slot mogen steken. De sleutel van een zware deur. Een deur die zeer zwaar aanvoelde op aarde. Maar in het teken van de Hemelvaart mag deze deur volledig geopend worden. Dus weet, Mijn geliefde broeders en zusters, dat Ik heden op dit moment de sleutel omdraai en dat Ik het slot van deze zware deur aan het openen ben. Met het teken van de Hemelvaartenergie zal deze deur volledig geopend worden en het is een deur naar nieuwe mogelijkheden, naar nieuwe innoverende technologieën, naar nieuw bewustzijn. Het heropleven van oude dromen en het heropleven van nieuwe dromen. Heropleven van de levenskracht en levensvormen. Het is werkelijk een zware deur die lang gesloten is gebleven. Maar weet, Mijn geliefde broeders en zusters, dat velen van u de laatste jaren hebben meegewerkt om de weg naar deze deur weer vrij te maken. Om de deur op zich weer vrij te maken van de belemmeringen van het verleden. Van belemmerende gedachten en emoties maar ook van de zwaarte van het weigeren te dromen, het weigeren te innoveren. In deze tijd is de weg naar deze deur volledig vrijgemaakt. De sleutel steekt in het slot. En het slot wordt hier en nu, op dit moment geopend. Daarom vraag Ik u, wees vreugdevol. Voel de kracht erin. Voel de zegening erin en zie de mogelijkheden van deze tijd. Want werkelijk deze tijd draagt een grote, een bijzonder grote zegening in zich. Maar deze tijd draagt ook een grote verantwoordelijkheid in zich. In deze tijd worden vele mensen en zielen op hun verantwoordelijkheid gewezen. Verantwoordelijkheid vanuit het gezin en familiale zaken, verantwoordelijkheid naar elkander toe. Verantwoordelijkheid op de werkvloer, verantwoordelijkheid naar het sociale leven, verantwoordelijkheid voor zovele zaken. Want weet, het is lange tijd zo geweest dat er onrechtvaardigheid op aarde bestond, dat de ene een onrecht kon aandoen aan de ander en dat de ander mee verantwoordelijk werd gesteld voor het onrecht dat hem of haar was aangedaan. Weet dat dit zeer veel verdriet heeft veroorzaakt. Zeer veel gekwetstheid. En deze gekwetstheid en dit verdriet kom Ik hier en nu tot heling brengen en dit om zo het teken van de onrechtvaardigheid terug in rechtvaardigheid te brengen. Velen waren inderdaad slachtoffer van de onrechtvaardigheid en dit was en is nog steeds zo omdat de regelgeving zo is opgesteld. Het is dikwijls dat de wetgeving of de regelgeving onrechtvaardig is of ontoereikend is zodat velen slachtoffer worden in zeer veel uiteenlopende kwesties. Hier en nu met het openen van het slot van deze deur open Ik ook een nieuw tijdperk. Een tijdperk van nieuwe mogelijkheden maar ook het herstructureren van de wetgevingen, van regelgevingen die het sociale leven structureren. Want het is belangrijk dat zij die te goeder trouw handelen beloond worden en niet onrechtvaardig behandeld. Het is belangrijk dat zij die voor een hoger doel leven en streven goed behandeld worden en niet gekwetst worden vanuit regelgevingen en wetgevingen. Het is belangrijk dat hier meer eenheid en balans in wordt gebracht en vandaar dan ook dat Ik met Mijn energie werkelijk naar de aarde kom om dit tot heling te brengen. Voel dan ook Mijn hand op uw aller schouder en weet, Ik sta u terzijde om hier heling in te brengen. Heeft u onrechtvaardigheid te verduren gekregen, Ik zet ze recht. Maar Ik vraag u ook, zie uzelf niet als slachtoffer maar creëer mee uw eigen kracht en uw eigen wereld want dit is belangrijk. En Ik vraag u dan ook allen: durf dromen. Durf dromen van de weidsheid. Durf dromen van de vrijheid. Durf dromen van de vrede. Durf dromen van een ideale wereld. Het is belangrijk. Want samen met u zijn Wij bezig om deze werkelijk, werkelijk te creëren.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
handel naar eer en geweten en laat het geweten spreken. En u zult ook merken dat u soms wordt opgeroepen om het geweten van bepaalde aspecten te zijn, om er duidelijkheid in te brengen. Vandaar dan ook dat Ik in deze tijd werkelijk naar de aarde kom via vele wetenschappers en ook politici spreek om ervoor te zorgen dat de verspilling op aarde ophoudt. Er wordt werkelijk zeer, zeer veel verspild. Maar er wordt ook teveel genuttigd. Het is belangrijk dat het geweten van de mensheid op aarde aangesproken wordt want wanneer de mensheid doorgaat tegen dit tempo zal tegen het einde van deze eeuw de aarde uitgeput zijn. Het is dus belangrijk om de aarde te vernieuwen in haar bronnen maar ook dat de mensheid stopt met overmatige consumptie, met verspilling. Het is belangrijk dat men stopt met datgene wat men niet echt nodig heeft te verspillen. Voel dan ook de energie die Ik er naartoe breng want het is belangrijk dat men beseft dat de huidige generaties het anders mee zullen maken dat de aarde en haar bronnen opdrogen. Het is belangrijk om dit te voorkomen. Ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de mensheid vanuit het mondiaal belang. En weet, wanneer de mensheid goede wil toont, inzet toont, zal de aarde zich sneller herstellen dan velen wel denken. Want het zijn doemdenkers die denken dat het duizenden jaren zal duren. Integendeel, de aarde evolueert naar een bijzonder mooi punt wanneer de mensheid de handen in elkaar slaat en de mensheid het hoger doel tot groot doel stelt. Voel dan ook de energie erin maar ook de verantwoordelijkheid die iedereen hierin meedraagt.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
hoog tijd dus voor verandering. En velen voelen het al. Voelen het verlangen. Voelen de droom. Voelen de nieuwsgierigheid. Voelen de passie opbloeien. Velen voelen dat ze anders gaan denken, anders gaan reageren en dit is goed. Want We zijn werkelijk bezig om uw inzichten zeer snel te laten groeien, om het bewustzijn zeer snel te laten groeien maar ook de technologie en het is belangrijk dat de technologie zeer snel evolueert want de aarde heeft het nodig. De aarde heeft op dit moment  bevrijding en de vrijheid van de technologie nodig. De aarde heeft de hulp van de technologie nodig om de vervuiling en de uitputting tegen te gaan, en dit alles kan vrij snel. De technologie kan vrij snel het beeld op aarde veranderen. Maar dan is het belangrijk dat men vanuit de politiek en vanuit de zakenwereld de handen in elkaar durft slaan. Dat men geld investeert in innoverende projecten, in innoverende onderzoeks-wetenschap- en productieprojecten en niet meer in een vervuilende auto-industrie, niet meer in vervuilende olieraffinaderijen. Zij hebben bijzonder veel macht in handen, dat is een feit. Maar deze macht zal afbrokkelen tegen een tempo dat iedereen de tijd heeft om ander werk te vinden, om andere jobs te creëren vooral vanuit een innoverende tijd. Het is dat wat het einde van de crisis zal inluiden in Europa. En Europa mag hierin innoverend zijn.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
durf een blik werpen in de toekomst. En de toekomst mag er zeer anders uitzien dan het beeld van vandaag. Want stel u een weg voor zonder auto’s, stel u een weg voor zonder treinen, zonder trams. Stel u een weg voor zelfs zonder fietsers wanneer men dit niet wenst. En u denkt hoe kan dit? Hoe kan men zich verplaatsen? En velen zullen het een zweverig idee vinden maar Ik zeg u: dat wat de mens kan bedenken kan de mens creëren. Dit is belangrijk. En wanneer u kijkt naar bekende films en feuilletons, naar verhalen ziet u de mogelijkheden van teletransportatie. Velen denken dat dit nog onmogelijk is. En het is evenzo dat het nog lang zal kunnen duren om de hele mensheid deze weg van teletransportatie aan te leren. Want het is de bedoeling dat iedereen dit kan. Maar de technologie ontwikkelt zo snel dat men zelfs heeft geleerd hoe men atomen kan versnellen en kan vertragen. Hoe men deze versnelde atomen kan verplaatsen van de ene kant naar de andere kant. Dit gaat snel. En uw aller lichamen bestaan uit atomen. Uw lichamen bestaan uit atomen die u kunt versnellen en kunt vertragen. Het is ook dat wat Wij doen wanneer We in de dimensie van de mensheid verschijnen. We vertragen Onze atomen zodat Wij zichtbaar worden voor fysieke ogen. Wanneer Wij echter de atomen versnellen dan verschijnen Wij in een lichtlichaam dat met fysieke ogen niet of nauwelijks waar te nemen is. Zo gaat het ook met teletransportatie en de technologie. De wetenschap zal apparatuur ontwikkelen die zeer snel naar een kleine polsband zal evolueren om zo mensen te transporteren. Dit klinkt als fantasie. Dit klinkt misschien zelfs zweverig. Maar Ik neem u mee in de tijd want binnen afzienbare tijd behoort dit tot de mogelijkheden. En dit omdat het nodig is. Wij zullen de wetenschappers inspireren. Wij zullen hun helpen in de ontwikkeling. Maar wat vooral belangrijk is, is dat de mensheid ervan durft dromen, ervan durft spreken en de weg open wenst te maken. Zodanig dat men de gewoonte van transport in uw wereld, zoals de auto, het vliegtuig, de trein enz. durft los te laten, durft te veranderen. Het is het beeld omvormen. En Ik weet, velen zullen dit huiverig of lachwekkend vinden. Maar weet Mijn geliefden, de eerste mens die een paard besteeg, was angstig. Want wat zou het paard doen? Welke kant gaat het paard op? En men diende hier handigheid in te krijgen. De eerste auto’s werden argwanend en angstig ontvangen. Dikwijls niet welkom geheten. Want het was een groot ijzeren monster en wie kon het besturen? Zie de evolutie en de ontwikkeling. De angst die men had voor vliegtuigen want mensen waren niet bestemd om te vliegen. Maar weet, in deze tijd is de mensheid wel bestemd om zich te verplaatsen zonder vervoersmiddel met behulp van de komende technologie. En deze technologie zal de mensheid helpen om dit eerst te doen met behulp van apparatuur om zo terug in de herinnering te komen dat de mens zelf in staat is om de atomenstructuur te regelen, te laten versnellen, te laten vertragen al naar gelang de wens. Weet wel, Mijn geliefde broeders en zusters, dat hiertoe er werkelijk vrede, respect, respect voor ieders leven en privacy nodig is want het is nooit de bedoeling dat iemand ongevraagd het leven van de ander binnenkomt. Het is dus belangrijk dat men hier op een goede manier mee omgaat. Maar stel u voor hoeveel tijd men overhoudt wanneer men niet meer transport via de huidige weg hoeft te doen. Stel u voor hoe stressvrij de wegen worden want dan worden het terug wandelwegen om te ontspannen. Stel u voor hoeveel zuiverheid dit geeft want een groot stuk van de luchtvervuiling komt juist door het verkeer, door het transport, door olieraffinaderijen en zo verder. Stel u voor wat een vooruitgang dit zou geven. En wanneer een mens zich iets kan voorstellen, kan een mens het ook creëren. Voel dan ook werkelijk de kracht van de creatie. Voel de rust die dan op aarde verschijnt. Voel de rust in uw aller lichamen. Want weet, deze tijd is een tijd die de aarde zal beleven en zo zal de aarde kunnen herstellen van de uitputtingsslag die op de rijkdommen van de aarde is gevoerd. Voel dan ook dat deze deur, deze deur waarover Ik spreek een belangrijke deur is. Een belangrijke deur in de ontwikkeling van de mensheid. Een ontwikkeling die de mens terug bewust maakt van alle mogelijkheden die men als mens heeft. Het is geen futuristisch fantasieverhaal. Het is de realiteit dat op aarde zal bestaan.

Mijn geliefde broeders, Mijn geliefde zusters,
voel Mijn hand op uw aller schouder. Voel Mij werkelijk naast u staan. Ervaar wie Ik Ben in al Mijn facetten, in alle facetten van de liefde. Want de liefde kent zeer, zeer vele facetten en het boeiende van het leven is om al deze facetten te mogen leren kennen. Voel dan ook Mijn hand bij u allen aanwezig terwijl Ik u allen belicht met prachtige roosblaadjes. En ieder roosblaadje belicht een ander aspect van de liefde. Leer al deze aspecten kennen en geef ze verder. Strooi de rozenblaadjes uit voor uzelf, voor een ander, voor de wereld, voor de droom van de ziel, voor de mogelijkheden van de realiteit. Strooi de rozenblaadjes uit zodanig dat alle aspecten van de liefde aan bod komen in het leven. Voel dan ook Mijn hand op uw aller schouder en weet in dankbaarheid, in vreugde over de mogelijkheden van deze tijd sta Ik u allen terzijde als uw Zuster Maria Magdalena.